Úkoly a cíle

design by aniwhite / freepik

Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. je občanské sdružení, založené v roce 2003. Je kooperačním partnerem Goethe-Institutu- kulturního institutu Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Goethe-Zentrum sídlí v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, v historickém jádru města.
Podporujeme rozšiřování znalostí němčiny v širokém regionu severovýchodních Čech a snažíme se o vytváření interkulturního dialogu. Dalším podstatným cílem naší činnosti je snaha zprostředkovat podrobný pohled na aktuální kulturní, společenské a politické dění v německy mluvících zemích.

Jazykové kurzy

Chcete se učit německy a hledáte možnosti, které by Vám nejvíce vyhovovaly? Nabídka jazykových kurzů Goethe-Zentra Pardubice je velmi různorodá.
Naši lektoři, jak rodilí mluvčí, tak Češi, jsou vysoce kvalifikovaní absolventi vysokoškolského studia, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s výukou němčiny jako cizího jazyka. Naše výuka je založena na komunikativních metodách a nejnovějších didaktických poznatcích.
Goethe-Zentrum Pardubice je držitelem jazykové pečeti Goethe-Institutu. Znamená to, že jazykové kurzy odpovídají normám a kvalitativním standardům platným pro partnerské instituce Goethe-Institutu. Tato pečeť zaručuje vysokou kvalitu kurzů, jazykově a odborně kvalifikované lektory a odpovídající infrastrukturu.

Knihovna

Provozujeme a pravidelně aktualizujeme německou knihovnu, která nabízí materiály pro výuku němčiny, přípravné materiály k mezinárodním jazykovým zkouškám, poslechové texty, zjednodušenou četbu v němčině a také německou beletrii. Pro účastníky kurzů jsou výpůjčky zdarma. Kromě toho můžete v naší knihovně zhlédnout celou řadu aktuálních DVD, od německých hraných filmů přes dokumenty až po televizní seriály.

Mezinárodní zkoušky z německého jazyka

U nás máte možnost zkontrolovat své pokroky ve znalostech němčiny a stvrdit je mezinárodně uznávanými zkouškami. Jsme licencovaným zkouškovým centrem Goethe-Institutu a jako jediná instituce v regionu máme oprávnění provádět mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka na úrovních

  • Goethe-Zertifikat B1
  • Goethe-Zertifikat B2
  • Goethe-Zertifikat C1

Naše aktivity – další nabídka

Soutěž v předčítání: Der Bücherwurm

Soutěž v předčítání v němčině je naší každoroční jarní akcí. Její první kolo organizují učitelé němčiny na základních, středních a odborných školách a gymnáziích. Do závěrečného finále v Pardubicích postupují vítězové školních kol, kteří předčítají z předem vybrané německé knihy před odbornou porotou. Zájem o tuto soutěž neustále roste. Zúčastňují se jí nejen žáci z blízkého okolí, ale i z velmi vzdálených míst celé naší republiky.

Německý divadelní festival Pardubice

Již od roku 2004 pořádáme tradičně vždy na podzim Německý divadelní festival, určený především žákům škol, kteří se učí německy. Akce probíhá v Divadle 29 v Pardubicích a vystupují zde profesionální divadelní soubory z Německa. Vybíráme především takové soubory, které nabízejí interaktivní divadelní hry, v nichž se diváci stávají spoluaktéry dění na jevišti. Tímto způsobem se snažíme posílit jazykové sebevědomí žáků a zprostředkovat jim praktickou mluvenou němčinu. Německý divadelní festival je podporován Česko-německým fondem budoucnosti a Magistrátem města Pardubic a má velmi pozitivní ohlas jak u žáků a studentů, tak u vyučujících němčiny.

Podpora výuky

Výuku němčiny jako cizího jazyka se snažíme podporovat nejrůznějšími způsoby: zveme třídy z různých škol k návštěvám Goethe-Zentra a nabízíme jim zábavné formy práce s jazykem, několikrát do roka organizujeme německá filmová představení a také výstavy.
Kromě toho nabízíme několikrát do roka semináře dalšího vzdělávání pro vyučující němčiny.

Partneři

Hlavním kooperačním partnerem je Goethe-Institut Česká republika.

Statutární Město Pardubice je věrným partnerem od doby našeho vzniku, neboť finančně podporuje část kulturních a provozních výdajů.

Vzhledem ke kulturním projektům a akcím nás finančně podporují také Česko-německý fond budoucnosti a Pardubický kraj.

Dále spolupracujeme s Univerzitou Pardubice a Katedrou německého jazyka a literatury na Univerzitě v Hradci Králové.

Sdílejte tuto stránku