Náš koncept výuky

Lookstudio - Freepik.com

Orientace na cíl, jasná strukturovanost a rozmanitost – naše kurzy jsou akreditovány Goethe-Institutem a naše centrum je nositelem pečetě kvality jazykových kurzů.

Kvalita kurzů je pravidelně přezkušována jak interně, tak i externě Goethe-Institutem. Goethe-Institut má přes 70 let zkušeností ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ve vzdělávání učitelů a ve vývoji kurikula, zkoušek a výukových materiálů. Interní a externí evaluace zajišťují kvalitu našich kurzů němčiny.

Naše výuka

 • přihlíží k nejnovějším poznatkům, vyplývajícím z výzkumu procesů výuky a učení;
 • je proměnlivá a komunikativní. Mluvení, poslech, čtení a psaní se procvičuje v situacích odpovídajících skutečnému životu a s pomocí autentických textů;
 • je orientovaná aktuálně a mezikulturně. Témata týkající se reálií, (internetové) projekty a úkoly spojené s vyhledáváním informací dávají žákům rozmanité možnosti seznámení s kulturou německy hovořících oblastí.
 • Vyučovacím jazykem je od první hodiny němčina.
 • Naše výukové materiály nabízejí rozmanité, realistické, inovativní a flexibilní možnosti učení.

Systém našich kurzů

 • je založen na šesti stupních Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Díky tomu jsou jazykové znalosti, které získáte v našich kurzech, objektivně měřitelné a mezinárodně srovnatelné.
 • je na celém světě jednotný a transparentní.

Naše lektorky a naši lektoři

 • jsou speciálně vyškolení pro výuku němčiny jako cizího jazyka.
 • jsou buď němečtí rodilí mluvčí, anebo mají velmi dobré znalosti německého jazyka na úrovni rodilých mluvčích.
 • se neustále dále vzdělávají a díky tomu jsou schopni zprostředkovávat němčinu jako cizí jazyk vždy s pomocí nejmodernějších metod.
 • vás vždy budou informovat o vašich pokrocích v učení a poradí vám, jak můžete co nejefektivněji v učení pokračovat.

Naše výhody

 • Můžete zdarma využít jak knihovnu Goethe-Zentra, tak i online knihovnu (tzv. Onleihe) Goethe-Institutu.
 • Kromě toho jste srdečně zváni k účasti na našich kulturních akcích, které se zpravidla konají v němčině a jsou většinou zdarma.
 • Využijte bezplatnou nabídku cvičení a komunikace Goethe-Institutu Deutsch für dich. V komunitě lidí, kteří se také učí německy jako Vy, máte přístup k rozmanitým interaktivním výukovým a cvičebním materiálům. S ostatními členy komunity si také můžete vyměňovat své zkušenosti.
Sdílejte tuto stránku