Obchodní podmínky kurzů

Designed by slidesgo / Freepik

 Obecně platí:

  • Není-li ustanoveno jinak, náklady na pořízení učebnic nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
  • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
  • Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 70% doby vyučování.

 1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu

Minimální věk pro účast na našich kurzech činí 15 let. Výjimka: kurzy pro děti a mládež.

 2. Platební podmínky

2.1.Kurzovné je splatné při zápisu. Vedle platby v hotovosti akceptujeme také platbu kartou nebo převodem na náš účet.

2.2. Na základě objednávky může být vystavena faktura a platba pak proběhne převodem na účet. V případě, že si přejete vystavit fakturu, nám napište neformální objednávku s fakturačními údaji před provedením platby. Sleva kurzovného pro kurzisty, kteří naše kurzy již navštěvovali, nemůže být poskytnuta, bude-li splatnost faktury spadat do období později než 2 týdny po skončení zápisu.

2.3. Ve výjimečných případech a na základě dohody je možno platbu provést ve dvou splátkách. V tomto případě je třeba splatit 1.splátku (50% kurzovného) při zápisu a 2. splátku (50% kurzovného) do jednoho měsíce po začátku kurzu.

2.4. Pokud celé kurzovné nebude uhrazeno včas, ztrácí účastník nárok účastnit se kurzu.

3. Ceny

3.1. Ceny platné k okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů Goethe-Institutu jsou součástí smlouvy.

3.2. Je-li z podnětu účastníka kurzu provedena změna v zápisu – např. změna termínu kurzu nebo změna typu kurzu –, je první provedení změny v zápisu bezplatné. Za provedení každé další změny v zápisu se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč. Je-li změna kurzu provedena z podnětu učitele, poplatek se nevybírá. Změnu je možno provést pouze během prvního měsíce od začátku kurzů a možnost přepsat se do jiného kurzu se odvíjí od aktuální nabídky kurzů.

3.3. Pro všechny účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky.

4. Slevy

4.1. Při zápisu přímých rodinných příslušníků do stejného nebo jiného kurzu se kurzovné snižuje o 10%.

4.2. Všichni důchodci mohou uplatnit slevu ve výši 10% na všechny kurzy.

4.3. Při obsazení dvou kurzů se poskytuje sleva ve výši 10% na cenově výhodnější kurz.

4.4. Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné na pokračovací kurz v následujícím semestru ve stanoveném termínu, obdrží automaticky stanovenou slevu.

4.5. Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.

5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

5.1. V případě stornování kurzu mají účastníci kurzu nárok na vrácení kurzovného podle těchto modalit:

  • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 400,- Kč.
  • Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 20%.
  • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 400,- Kč.
  • Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu.

V případě změn ve Vašem zaměstnání nebo studiu nebo v případě cest do zahraničí Vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.

5.2. Pokud se kurz kvůli příliš malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný/dotyčná nepřijme žádnou alternativu, bude mu/ jí vráceno celé kurzovné.

5.3. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu v intenzivních kurzech:
Stornování intenzivních kurzů, které mají výuku v rozsahu více než 8 vyučovacích hodin týdně, není po zahájení kurzu možné. V tomto případě se uhrazené kurzovné nevrací.

6. Rozřazení do kurzů a velikost skupin

6.1. Zařazení do kurzu určitého stupně proběhne na základě rozřazovacího vstupního testu v GZ Pardubice.

6.2. Naše standardní kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 6 kurzistů a mají nejvýše 12 účastníků (při miniskupinách v souladu s nabídkou kurzů).

7. Zastupování v případě onemocnění lektorky/lektora

7.1.  V případě kratšího onemocnění (1 týden) budou odpadlé vyučovací hodiny nahrazeny koncem semestru.

7.2. V případě delšího onemocnění budou hodiny suplovány.

7.3. Zastupující i zastupovaný lektor budou v zásadě stejně kvalifikovaní.

8. Odpovědnost Goethe-Zentra Pardubice, z.s. / vyšší moc

Odpovědnost Goethe-Zentra Pardubice, z.s. a jeho pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Goethe-Zentrum  Pardubice nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).

Pardubice, dne 3.5.2010


Obchodní podmínky [PDF, 307 KB]

Sdílejte tuto stránku