Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé.  Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška dokládá, že účastník…

  • rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
  • si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
  • umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
  • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Předpoklady

  • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let.
  • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B1 předpokládá jazykové znalosti na třetím kompetenčním stupni (B1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 300 až 650 výukových jednotek po 45 minutách.

Více informace a cvičební materiály k zkoušce Goethe-Zertifikat B1.

Materiály ke stažení

Zkouškový řád (PDF, 356 KB)
Prováděcí ustanovení (PDF, 383 KB)
Prohlášení souhlasu osobní data (PDF, 66 KB)
Doplňky k prováděcím ustanovením: Účastníci zkoušek se specifickými potřebami (PDF, 228 KB)
Informace pro účastníky zkoušek se specifickými potřeba (PDF, 57 KB)
Seznam slov (PDF, 827 KB)

Sdílejte tuto stránku