Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že …

  • dokážete porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace;
  • se dokážete dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž byste vy nebo vaši partneři v rozhovoru museli vynakládat větší úsilí;
  • se umíte jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

Předpoklady

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.

Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.

  • Pro Goethe-Zertifikat B2 pro mládež se doporučuje věk od 15 let.
  • Pro Goethe-Zertifikat B2 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B2 předpokládá jazykové znalosti na kompetenčním stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 600 až 800 výukových jednotek po 45 minutách.

Více informace a cvičební materiály k zkoušce Goethe-Zertifikat B2.

Materiály ke stažení

Zkouškový řád (PDF, 356 KB)
Prováděcí ustanovení (PDF, 354 KB)
Prohlášení souhlasu osobní data (PDF, 66 KB)
Doplňky k prováděcím ustanovením: Účastníci zkoušek se specifickými potřebami (PDF, 228 KB)
Informace pro účastníky zkoušek se specifickými potřeba (PDF, 57 KB)

Sdílejte tuto stránku