Impresum

Název subjektu: Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
IČO: 26639611
Spisová značka: L 5068 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. ledna 2014
Sídlo: Klášterní 54, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Statutární zástupce

Inga Meißner, M.A.

Odpovědný za obsah (dle § 55 Odst. 2 RStV):

Inga Meißner, M.A.

Právní pokyny

§ 1 Omezení odpovědnosti

Obsah této webové stránky je vytvořen s maximální péčí. Nicméně, poskytovatel nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost obsahu. Použití obsahu webových stránek je na vlastní riziko uživatele. Jmenovitě označené příspěvky odráží názor autora a nemusí nutně zaujmout stanovisko poskytovatele. Pouhé použití webových stránek nevytváří žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

§ 2 Externí odkazy (linky)

Tato webová stránka obsahuje odkazy (linky) na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky jsou v odpovědnosti provozovatele. Poskytovatel učinil první připojení externích odkazů na externí obsah, aby zjistil, zda existuje nějaké porušení zákona. V té době nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Dosazování externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá za odkaz nebo obsah odkazu odpovědnost. Při porušování práv nebo zákona budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

§ 3 Autorská práva

Informace publikované na těchto stránkách podléhají evropskému autorskému právu a vedlejším autorským zákonům. Jakékoliv zneužití není povoleno podle autorského práva a vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo jejich příslušných vlastníků. To platí zejména pro kopírování, editace, překlad, skladování, zpracování a reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích osob jsou vyznačeny. Neoprávněné kopírování nebo šíření jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek není dovoleno a je trestné. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Prezentace této webové stránky je povolena pouze s písemným souhlasem.

§ 4 Zvláštní podmínky použití

Zvláštní podmínky pro jednotlivé použití této webové stránky, které se odlišují od výše uvedených bodů, budou uvedeny v příslušném bodě. V tomto případě platí specifické podmínky použití.

Zdroj: Impressum-Generator von Impressum-recht.de

Sdílejte tuto stránku