Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá pátému stupni (C1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že …

  • dokážete porozumět širokému spektru náročných delších textů a pochopit i implicitní významy;
  • se umíte spontánně a plynule vyjadřovat, aniž byste často museli hledat slova;
  • dokážete jazyk účinně a flexibilně používat ve společenském i pracovním životě nebo při vzdělávání a studiu;
  • se umíte jasně, strukturovaně a podrobně vyjadřovat ke komplexním tématům.

Na možnost osvobození od další jazykové přijímací zkoušky zahraničních studentů na základě získání Goethe-Zertifikatu C1 se prosím informujte ještě před zahájením studia na vaší vysoké škole příp. v příslušném vzdělávacím zařízení připravujícím ke studiu na vysoké škole (Studienkolleg).

Voraussetzungen

Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé.

Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.

  • Pro Goethe-Zertifikat C1 se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat C1 předpokládá jazykové znalosti na pátém kompetenčním stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 800 až 1000 výukových jednotek po 45 minutách.

Více informace a cvičební materiály k zkoušce Goethe-Zertifikat C1.

Nový formát Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Institut zavede 1. ledna 2024 novou zkoušku na úrovni C1 – modulární Goethe-Zertifikat C1. Zkouška se skládá z modulů čtení, poslech, psaní a mluvení. Modelový test pro tuto zkoušku naleznete zde. Nová modulární zkouška Goethe-Zertifikat C1 nahradí v roce 2024 současnou zkoušku na celém světě.

Materiály ke stažení

Zkouškový řád (PDF, 356 KB)
Prováděcí ustanovení (PDF, 338 KB)
Prohlášení souhlasu osobní data (PDF, 66 KB)
Doplňky k prováděcím ustanovením: Účastníci zkoušek se specifickými potřebami (PDF, 228 KB)
Informace pro účastníky zkoušek se specifickými potřeba (PDF, 57 KB)
Příručka: Cíle zkoušek, popis testů (PDF, 1 MB)

Sdílejte tuto stránku