Návštěvy školních tříd

Evropský spolková důmPetr1888, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Chceme Vaše žáky motivovat a ukázat jim němčinu jinak a zblízka. Německy se dá opravdu komunikovat, to jim ukáže setkání s „opravdovou“ rodilou mluvčí, s níž si mohou popovídat.

Návštěvy jsou individuálně koncipovány a skládají se z těchto modulů:

  • Práce na stanovištích
  • Česko-německá hra v ulicích města („Stadtrallye“)
  • Filmová promítání
  • Kvízové hry

Napište nám svá přání: rádi se pokusíme vyhovět. Počet návštěv školních tříd je bohužel omezen, pokuste se, prosím, zamluvit si svůj termín včas. Program stojí 500 Kč /skupina a trvá 90 až 120 minut.

Sdílejte tuto stránku