Aufgaben und Ziele

design by aniwhite / freepik

Das Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. ist ein tschechsicher Kulturverein, der 2003 gegründet wurde. Es sit Kooperationspartner des Goethe-Instituts, dem weltweit tätigen Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Im historischen Stadtkern von Pardubice am Pernsteinplatz hat das Goethe-Zentrum seinen Sitz im Europäischen Vereinshaus.

Wir unterstützen den Deutschunterricht in der Region Ostböhmen und bemühen uns um den Erhalt und die Verbesserung der deutsch-tschechischen Verständigung. Wir sind darum bemüht, ein aktuelles Deutschlandbild zu vermittteln, im weitestem kulturellen Sinne.

Sprachkurse

Wir bieten Sprachkurse auf fast allen Niveaus und in verschiedenen Formaten an.
Unsere muttersprachlichen und tschechischen Lektor:innen sind methodisch und sprachlich auf dem höchsten Niveau. Das Unterrichtskonzept legt den Schwerpunkt auf Interaktion und Kommunikation: Sie sollen Deutsch in der realen Welt benutzen können, keine Tabellen auswendig lernen.

Die Qualität unserer Sprachkurse wird regelmäßig durch das Goethe-Institut auditiert und durch den Erhalt des Sprachsiegels für Kooperationspartner belegt.

Bibliothek

Provozujeme a pravidelně aktualizujeme německou knihovnu, která nabízí materiály pro výuku němčiny, přípravné materiály k mezinárodním jazykovým zkouškám, poslechové texty, zjednodušenou četbu v němčině a také německou beletrii. Pro účastníky kurzů jsou výpůjčky zdarma. Kromě toho můžete v naší knihovně zhlédnout celou řadu aktuálních DVD, od německých hraných filmů přes dokumenty až po televizní seriály.

Mezinárodní zkoušky z německého jazyka
U nás máte možnost zkontrolovat své pokroky ve znalostech němčiny a stvrdit je mezinárodně uznávanými zkouškami. Jsme licencovaným zkouškovým centrem Goethe-Institutu a jako jediná instituce v regionu máme oprávnění provádět mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka na úrovních

  • Goethe-Zertifikat B1
  • Goethe-Zertifikat B2
  • Goethe-Zertifikat C1

Weiter Aktivitäten

Vorlesewettbewerb: Der Bücherwurm

Soutěž v předčítání v němčině je naší každoroční jarní akcí. Její první kolo organizují učitelé němčiny na základních, středních a odborných školách a gymnáziích. Do závěrečného finále v Pardubicích postupují vítězové školních kol, kteří předčítají z předem vybrané německé knihy před odbornou porotou. Zájem o tuto soutěž neustále roste. Zúčastňují se jí nejen žáci z blízkého okolí, ale i z velmi vzdálených míst celé naší republiky.

Deutsches Theaterfestival Pardubice

Již od roku 2004 pořádáme tradičně vždy na podzim Německý divadelní festival, určený především žákům škol, kteří se učí německy. Akce probíhá v Divadle 29 v Pardubicích a vystupují zde profesionální divadelní soubory z Německa. Vybíráme především takové soubory, které nabízejí interaktivní divadelní hry, v nichž se diváci stávají spoluaktéry dění na jevišti. Tímto způsobem se snažíme posílit jazykové sebevědomí žáků a zprostředkovat jim praktickou mluvenou němčinu. Německý divadelní festival je podporován Česko-německým fondem budoucnosti a Magistrátem města Pardubic a má velmi pozitivní ohlas jak u žáků a studentů, tak u vyučujících němčiny.

Bildungskooperation

Výuku němčiny jako cizího jazyka se snažíme podporovat nejrůznějšími způsoby: zveme třídy z různých škol k návštěvám Goethe-Zentra a nabízíme jim zábavné formy práce s jazykem, několikrát do roka organizujeme německá filmová představení a také výstavy.
Außerdem bieten wir mehrmals im Jahr Weiterbildungsseminare für Deutschlehrer an.

Partner

Wir freuen uns über eine enge Kooperation mit unserem Partner, dem Goethe-Institut Tschechien, das uns sowohl finanziell als auch infrastrukturell unterstützt.

Die Stadt Pardubice ist schon seit der Gründung des Goethe-Zentrum Pardubice ein treuer Partner und unterstützt uns finanziell.

Unsere Kulturarbeit wird finanziell auch vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond und vom Pardubický kraj unterstützt.

Außerdem kooperieren wir mit der Universität Pardubice und dem Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur an der Universität in Hradec Králové.

Diese Seite teilen