Lehrwerk-Check

Foto: Luisella Planeta Leoni LOVE PEACE 💛💙 z Pixabay

Různé moderní učebnice němčiny nabízejí mnoho, ale perfektní exemplář asi ještě nikdo nenalezl. Pokud si vyučující již vybral „svou“ učebnici, připravil si doplňkový materiál, promyslel si, jak příslušné lekce probere ve výuce, je pak změna obtížná. Je snazší smířit se s několika slabinami učebnice, než všechnu tu práci dělat znovu. Ale: možná to není vždy to správné rozhodnutí.

Nejprve je nutné si ujasnit, jaké možnosti učebnice nabízejí a které z nich jsou pro vyučující důležité a nejlépe se hodí se cílové skupiny. Chci, aby mí žáci hodně pracovali s komunikačními prostředky a naučili se tímto způsobem rychle mluvit? Mám zájem o videa k lekci? Nebo o klipy vysvětlující gramatiku? Potřebuji hodně doplňkového materiálu, které podporuje vnitřní diferenciaci ve výuce? Nebo dobrou příručku pro učitele, která mi pomůže připravit se na výuku? Jak dlouhé mají být lekce a kolik slovní zásoby je skutečně potřeba?

Tento seminář začne úvodní online fází (4VH) od 28.4.2023. Nejprve bude na základě různých příkladů vysvětleno, na co si dát při výběru učebnice pozor. Učitelé pak prozkoumají svou aktuální učebnici pomocí kontrolního seznamu hodnotících kritérií. Tento seznam a jeho záznamy budou viditelné pro každého, takže všichni účastníci získají přehled o různých knihách. Lektorka pak seznam doplní o zcela nové učebnice, podle kterých se pravděpodobně na školách zatím nevyučuje.

V prezenční fázi 10.5.2023 od 14:00 do 17:30 hodin prověříme společně s využitím určitých témat nebo konkrétního učiva, jak jsou tyto zpracovány v různých učebnicích pro příslušnou cílovou skupinu. Jak je např. zpracováno téma „Moje rodina“ nebo „Zdraví“, jakým způsobem jsou vysvětleny členy nebo perfektum? Vyučující budou navzájem sdílet dobré i špatné zkušenosti a seznámí se s dalšími knihami. Popřemýšlejí o tom, které aspekty jsou pro ně obzvlášť důležité a mohou si na místě prohlédnout knihy, které nejlépe odpovídají jejich prioritám.

Ale kdo ví: možná najde ta či ona vyučující na konci semináře alespoň téměř perfektní novou učebnici…

Lektorka: Inga Meißner, M.A.
Počet VH: 8 (4+4)
Poplatek: 250,- Kč
Místo: online (28.4. – 8.5.) a v Goethe-Zentru Pardubice (10.5., 14:00 – 17:30 hodin)
Přihláška: e-mailem na s uvedením těchto údajů (jméno školy, věk žáků, používané učebnice)
Určeno: vyučujícím na základních školách (2. stupeň), gymnáziích a středních odborných školách;
není určeno vyučujícím v mateřských školách či na prvním stupni; počet účastníků je omezen

Žádost o akreditaci MŠMT byla podána.

Velice děkujeme nakladatelství Hueber a Klett za laskavé poskytnutí učebnic.

Sdílejte tuto stránku