Futopolis

Foto: Sinje Hasheider

Co se stane, když TY budeš rozhodovat? Když vezmeš moc do svých rukou?

FUTOPOLIS je multimediální participativní hra pro a s diváky. Večerem vás provedou dvě německé umělkyně Leoni Voegelin a Anna Vera Kelle. Představí vám pravidla hry (se simultánním překladem do češtiny) a připraví vás na vaši novou roli: Být tím, kdo rozhoduje. V tento den je vše v rukou hráčů – kousek po kousku se simuluje nový svět. Vklouznete do rolí různých sociálních aktérů a utvoříte nový svět: vy rozhodnete, jak by měl vypadat.

Jaké ceny za bydlení jsou přiměřené? Kdo by je měl určovat? Jak mohou generace navzájem profitovat a přebírat za sebe odpovědnost – aniž by se navzájem přetěžovaly? Může existovat kolektivní jednání, které myslí na všechny? V této simulační hře se řeší společenskovědní a morální otázky. Je možné vytvořit spravedlivější svět? Nebo záleží nakonec stejně každému hlavně na sobě?

FUTOPOLIS otevírá prostor pro jednání, umožňuje různé strategie v sociálním jednání a pomáhá pochopit a přehodnotit sociální souvislosti a klade otázky týkající se individuální a sociální moci a odpovědnosti.

VeraVoegelin

VeraVoegelin (Leoni Voegelin a Anna Vera Kelle) vyvíjí projekty na pomezí divadla a digitálních médií. Jejich díla byla uvedena mimo jiné v Deutsches Schauspielhaus Hamburg, na „Next Level Festival for Games“ v Essenu a v rámci festivalu „Theater der Dinge“ v berlínské Schaubude. Obě hodně pracují v divadle s mladými lidmi a pro ně.

FUTOPOLIS | od 13 let. Délka trvání ca. 65 minut

Foto: Sinje Hasheider
Foto: Max Höller
Foto: Sinje Hasheider

Rezervovat vstupenky e-mailem
Sdílejte tuto stránku