Blended Learning

im auf pixabay

Chcete se učit německy a máte vysoké nároky? Jste zvyklí učit se u počítače, ale také se nechcete vzdát výhod prezenčního kurzu? Potřebujete kurz, během kterého si můžete flexibilně naplánovat dobu učení?

Naše kurzy BLENDED LEARNING kombinují to nejlepší z obou světů: intenzívní prezenční výuku a flexibilní online studium němčiny s podporou tutora kurzu.
 
Prezenční výuka se bude konat jako obvykle v Goethe-Zentru. Během online fáze budete pracovat na svém počítači v interaktivním výukovém prostředí Goethe-Institutu a při tom budete pravidelně podporováni tutorem kurzu. Čas a místo výuky si můžete zvolit individuálně a flexibilně. Pro příznivce pevného rozvrhu hodin nabízíme na úrovních A1 až B1 k prezenční výuce ještě online-chat-konzultaci navíc, během které Vám Váš lektor či lektorka mohou hned odpovědět na všechny otázky.

V Goethe-Zentru nabízíme 2 verze: BL 2+2 (pro úrovně A1 – B2) a BL 2+1 (od úrovně B2).

Blended Learning 2+2

90 minut prezenční výuka + 90 minut samostatná práce online

Fáze samostatného učení probíhá na interaktivní výukové platformě Goethe Institutu. Zde se nachází veškerý výukový materiál, a Vy tak můžete trénovat všechny jazykové dovednosti vlastním tempem. U cvičení a úloh, u kterých nedostanete zpětnou vazbu automaticky, Vám užitečnou zpětnou vazbu poskytne Váš lektor či lektorka.

Výhody na první pohled

50% prezenční výuky

Prezenční výuka zahrnuje 50% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, absolvujete online výuku na Vašem počítači a přitom budete podporováni Vaším lektorem či lektorkou.

Online konzultace

Prezenční výuka zahrnuje 50% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, absolvujete online výuku na Vašem počítači a přitom budete podporováni Vaším lektorem či lektorkou.

50% výuky online

Prezenční výuka zahrnuje 50% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, absolvujete online výuku na Vašem počítači a přitom budete podporováni Vaším lektorem či lektorkou.

Individuální tempo

Prezenční výuka zahrnuje 50% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, absolvujete online výuku na Vašem počítači a přitom budete podporováni Vaším lektorem či lektorkou.

Blended Learning B2

90 minut prezenční výuka + 45 minut samostatná práce online

V těchto kurzech se pracuje jak s učebnicí, tak s výukovým materiálem na výukové platformě Goethe-Institutu. Časově náročné úlohy, které budete řešit samostatně, budou plánovány většinou do fáze samostatného online učení, zatímco během prezenční výuky budete pracovat většinou v párech či ve skupinkách. Během samostatné práce online ale nebudete sami: Vaše lektorka Vám vždy poskytne užitečnou zpětnou vazbu.

Výhody na první pohled

66% prezenční výuky

Prezenční výuka zahrnuje 66% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, vypracujete úlohy, které pro Vás na výukové platformě Goethe Institutu připravila Vaše lektorka.

Tištěná učebnice & další materiály

33% výuky online

Individuální tempo

Flexibilní výuková platforma

Multimediální nabídka výukových materiálů

Účast přes počítač, tablet nebo smartphone

Potvrzení o účasti

Tak vypadá výuka němčiny dnes: flexibilně a s osobním přístupem a podporou na internetu a společně ve skupině během prezenční výuky v Goethe-Zentru. Tomu říkáme výuka němčiny na míru.

Sdílejte tuto stránku