Blended Learning

im auf pixabay

Chcete se učit německy a máte vysoké nároky? Jste zvyklí učit se u počítače, ale také se nechcete vzdát výhod prezenčního kurzu? Potřebujete kurz, během kterého si můžete flexibilně naplánovat dobu učení?

Naše kurzy BLENDED LEARNING kombinují to nejlepší z obou světů: intenzívní prezenční výuku a flexibilní online studium němčiny s podporou tutora kurzu.
 
Prezenční výuka se bude konat jako obvykle v Goethe-Zentru. Během online fáze budete pracovat na svém počítači v interaktivním výukovém prostředí Goethe-Institutu a při tom budete pravidelně podporováni tutorem kurzu. Čas a místo výuky si můžete zvolit individuálně a flexibilně. Pro příznivce pevného rozvrhu hodin nabízíme na úrovních A1 až A2 k prezenční výuce ještě online-chat-konzultaci navíc, během které Vám Váš lektor či lektorka mohou hned odpovědět na všechny otázky.

V Goethe-Zentru nabízíme 2 verze: BL 2+2 (pro úrovně A1 – C1) a BL 2+1 (trénink na certifikát).

Blended Learning 2+2

znamená 90 minut prezenční výuka + 90 minut samostatná práce online
Fáze samostatného učení probíhá na interaktivní výukové platformě Goethe Institutu. Zde se nachází veškerý výukový materiál, a Vy tak můžete trénovat všechny jazykové dovednosti vlastním tempem. U cvičení a úloh, u kterých nedostanete zpětnou vazbu automaticky, Vám užitečnou zpětnou vazbu poskytne Váš lektor či lektorka.

Výhody na první pohled

50% prezenční výuky

Prezenční výuka zahrnuje 50% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, absolvujete online výuku na Vašem počítači a přitom budete podporováni Vaším lektorem či lektorkou.

Online konzultace na úrovních A1 a A2

V průběhu týdne se můžete (ale nemusíte!) zúčastnit druhé schůzky: konzultace přes online chat. Vaše lektorka bude online a může Vám odpovědět na všechny dotazy a v případě potřeby pomoci s úkoly. Vaši lektoři budou samozřejmě sledovat vaše pokroky i mimo konzultační hodiny!

100% podpora

Online jednotky tvoří 50 % času kurzu. Učitel pravidelně dohlíží na vaše online úkoly v průběhu kurzu, poskytuje vám zpětnou vazbu a individuální tipy pro učení.

Individuální tempo

Pracujete svým vlastním tempem a jste pod dohledem a podporou lektorky. Rychlejší kurzisté dostávají dodatečná konsolidační cvičení, pomalejší nejsou pod časovým tlakem a vždy dostanou individuální pomoc.

Trénink všech dovedností

Pomocí profesionálních multimediálních cvičebních materiálů a nejmodernější metodiky výuky si procvičíte čtení, psaní a poslech v němčině. V prezenčních kurzech se klade důraz na mluvení.

Společné učení

Na vzdělávací platformě Goethe-Institutu budete společně s ostatními účastníky kurzu pracovat na různých kooperativních úkolech. Písemné úkoly zasíláte přímo svému tutoru, který je opraví a poskytne vám zpětnou vazbu.

Potvrzení o účasti

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte na požádání od Goethe-Zentra osvědčení o absolvování kurzu. K tomu je třeba prokázat alespoň 70% docházku nebo splnit 70 % úkolů.

Vyzkoušejte zdarma

Seznamte se s výukovou platformou. Zdarma Vám poskytne Goethe-Institut v Praze různá témata z jednotlivých úrovní. Blended Learning 2+2 kurzy v Praze a Pardubicích využívají stejnou výukovou platformu a materiál. Praha nabízí kurzy čtvrtletní (délka kurzů 9 týdnů / 36 výukových hodin), Pardubice semestrální (délka kurzu 15 týdnů / 60 výukových hodin).

Blended Learning 2+1

90 minut prezenční výuka + 45 minut samostatná práce

V těchto kurzech se pracuje jak s učebnicí, tak s dalšími materiály. Časově náročné úlohy, které umíte řešit samostatně, budou plánovány většinou do fáze samostatného online učení, zatímco během prezenční výuky budete pracovat většinou v párech či ve skupinkách. Během samostatné práce online ale nebudete sami: Vaše lektorka Vám vždy poskytne užitečnou zpětnou vazbu.

Výhody na první pohled

66% prezenční výuky

Prezenční výuka zahrnuje 66% celého kurzu. Probíhá v Goethe-Zentru, kde se budete společně učit se skupinou dalších kurzistů a Vaším vyučujícím. A kdykoliv pak budete chtít, vypracujete úlohy, které pro Vás na výukové platformě Goethe Institutu připravila Vaše lektorka.

33% výuky online

Úkoly pro fázi samostudia jsou k dispozici na vzdělávací platformě Moodle Goethe-Institutu. Nejedná se o stejné úkoly jako v BL 2+2: pracujete na úkolech v knize nebo na individuálně zpracovaných materiálech od vedoucího kurzu. Učitel bude v průběhu kurzu pravidelně dohlížet na plnění vašich úkolů a poskytne vám zpětnou vazbu a individuální tipy pro učení.

Individuální tempo

Pracujete svým vlastním tempem a jste pod dohledem a podporou lektorky. Rychlejší kurzisté dostávají dodatečná konsolidační cvičení, pomalejší nejsou pod časovým tlakem a vždy dostanou individuální pomoc.

Potvrzení o účasti

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte na požádání od Goethe-Zentra osvědčení o absolvování kurzu. K tomu je třeba prokázat alespoň 70% docházku nebo splnit 70 % úkolů.

Tak vypadá výuka němčiny dnes: flexibilně a s osobním přístupem a podporou na internetu a společně ve skupině během prezenční výuky v Goethe-Zentru. Tomu říkáme výuka němčiny na míru.

Sdílejte tuto stránku