Legendy

Foto: Antikvariát Avion

Na Vaší škole nebo u nás v centru uskutečníme společně s Vašimi žáky (A1) malý projekt – fotopříběh s legendárním obsahem.

Účast na projektu by měla být dobrovolná, skupina může být tvořena žáky různých tříd či kurzů. Projekt trvá 4 – 6 VH.

Cíle

V dějinách české kultury se nachází četné příběhy, básně a legendy, které stojí za to vyprávět. Tento projektový den si klade za cíl představit v němčině známé české dílo a prezentovat ho v multimediální knize.

Projektový den si klade za cíl dvě věci: jednak poskytuje žákům příležitost strávit neobvyklý, inspirativní a velmi kreativní den s němčinou. A pak je také zdrojem motivace a nových nápadů pro učitele a jejich vlastní výuku němčiny. Zároveň by měla být trénována kompetence, která se v SERR objevila teprve nedávno: zprostředkování informací z mateřského jazyka do jazyka cizího, informací zasazených do kulturních souvislostí, je-li to potřeba.

Průběh

Jedná se o projekt přesahující do jiných předmětů, jako je čeština a výtvarná výchova. Žáci by měli totiž v první řadě dobře rozumět originálu a být si jisti tím, co je pro něj charakteristické a čím je speciální. Ať už Jára Cimrman, Kytice nebo Mach a Šebestová: možností je nepočítaně.

Dobré porozumění českému dílu musí být ve škole zorganizováno předem.

Žáci a žákyně nejprve zanalyzují děj a klíčové scény příběhu. Společně se zamyslí nad tím, jaké další informace by pomohly lepšímu porozumění příběhu německými posluchači. Poté příběh nahrubo naskicují jako storyboard a následně pomocí iPadů vytvoří svůj eBook s obrázky a fotografiemi, audio- a videonahrávkami a krátkými texty.

Fotopříběhy se skládají z obrázků, psaného a mluveného textu, příp. zvuků. Vrcholem projektového dne je prezentace všech výtvorů – na prezentaci je možné pozvat i jiné skupiny žáků. Digitální obsah, který skupinky vytvořily, může později během klasické výuky pomoci projektový den zhodnotit a reflektovat.

Cena

Projektové dny na Vaší škole můžeme v současné době nabídnout pouze v omezené míře. Pokud byste o ně měli zájem, obraťte se, prosím, na nás. Je nutné počítat s cca 3000 Kč + úhradou jízdného na jednu návštěvu ve Vaší škole.

Poptávka
Sdílejte tuto stránku