Bücherwurm 2023

Das Sams - Der Film (c) Weltkino

Konečně můžeme naplánovat finále, kdy se soutěžící a porota setkají osobně – zároveň se ale nechceme vzdát úžasných videí! Knihomol 2023 proto zachová nejkrásnější „pandemickou kategorii“ a uspořádá finále soutěže v předčítání opět v pardubickém Divadle 29.

Obracíme se na všechny žáky a žákyně základních a středních škol, kteří se učí německy, bez ohledu na to, jak dlouho. Důležité je především, aby se všichni snažili číst německy co nejsprávněji a nejvýrazněji, a nebo se kreativně vyjádřili.

Jak funguje Bücherwurm?

V tomto roce jsme vybrali texty Paula Maara. Pokud chcete klasicky předčítat, dostanete úryvek z legendární knihy pro děti „Eine Woche voller Samstage“, které je letos již 50 let, ale neztratila nic ze svého svěžího humoru. Příběh vypráví o prostořekém stvoření, které se jmenuje Sams. Svému adoptivnímu otci, panu Taschenbierovi, kterého si sám vybral, převrátí život naruby – zároveň ho ale učiní mnohem smysluplnějším. Kniha byla několikrát zfilmována a oceněna, a nedávno vyšla také v českém překladu.

Soutěžící kategorie Kreativ navíc dostanou ještě výběr básní Paula Maara, které si vtipně hrají s jazykem. Způsob, jakým budou básně či texty prezentovány, záleží zcela na soutěžících: zazpívány, jako animovaný videopříběh nebo zatančeny: vše je možné.

Kategorie 2023

Kdo chce klasicky předčítat, vybere si úryvek textu o délce cca 3 minut z kapitoly, která je určena pro jeho kategorii.

Také u kategorie Kreativ platí, že by soutěžní příspěvky neměly trvat déle než 3 minuty. Kromě toho musí obsahovat slyšitelné texty (z nabídky) od Paula Maara. Zda ale soutěžíte – v týmu nebo jako jednotlivec – natočíte film, zahrajete krátkou scénku, zazpíváte či zatančíte, to je zcela na Vašem rozhodnutí. Viděli jsme, co dokážete a moc se těšíme na Vaše další nápady!

Prezentovány budou výhradně příspěvky přítomných soutěžících. Pouze ve výjimečném případě bude akceptována přítomnost online.

Školy smí v každé kategorii klasického předčítání poslat do finále pouze jednoho soutěžícího, v kategorii Kreativ smí z každé školy do finále 2 týmy.

Přehled kategorií

Předčítání:

I. Základní školy

II. Gymnázia – nižší stupeň

III. Vyšší Gymnázia začátečníci (0-2 roky výuky NJ) a SOŠ

IV. Vyšší Gymnázia pokročilí (více než 2 roky výuky NJ)

V. Deutsch-Spezial (soutěžící z vícejazyčných rodin nebo ti, co žili delší dobu v německy mluvící zemi – nezáleží na věku a typu školy)

Kreativ: Kategorie VI

Přihlásit se je možné ihned neformálně e-mailem (). Uveďte prosím, z jaké jste školy. Soutěžní texty zašleme do konce ledna.

Školní kolo a finále 2023

Ve školním kole bude vyhlášen vítěz v každé kategorii. V kategorii Kreativ smí do finále 2 vítězové / vítězné týmy.

Jména vítězů školních kol (s údajem, jaký úryvek budou předčítat) je nutné zaslat do 15. dubna na e-mail . Pokud si Vaši žáci připraví soutěžní film, je potřeba tento taktéž dodat k tomuto datu.

Finále se koná ve středu 26. dubna 2023 v Divadle 29 v Pardubicích.

Přítomné publikum vybere ze všech účastníků svého favorita a kromě cen poroty bude udělena i cena publika! Doufáme tedy v početné solidární publikum 🙂 Vítězové obdrží jako vždy perníkovou knihu – ale ceny máme připraveny pro všechny soutěžící. Kromě toho pozveme – stejně jako v minulých letech – na začátku června všechny vítěze na výlet do Goethe-Institutu v Praze.

Mezi všemi školami, účastnícími se finále, bude také slosováno 10 knih v němčině pro školní knihovnu.

JÍZDNÉ

Soutěžícím ve všech kategoriích, kteří nejsou z Pardubic, proplatíme jízdné na finále za těchto třech podmínek:
1. Jednotlivá jízdenka stojí více než 30 Kč.
2. Pro školu bude poplaceno jízdné v maximální výši do 600 Kč.
3. Pošlete nám jízdenky (nejlépe online jízdenky e-mailem) spolu s vyplněným formulářem pro vyúčtování jízdného.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Předčítání

1. Interpretace, výraz a nápaditost (max. 25 bodů)

Porozuměl/a soutěžící atmosféře a ladění textu? Umí je zprostředkovat posluchačům? Hodí se forma k obsahu? Zde nejde o přehnanou gestikulaci a herecký výkon.

2. Technika čtení (max. 15 bodů)

Jak plynule se čte, jak souvislá je větná melodie, vyslovuje se se správným přízvukem? Přeřeknutí se není žádná hrůza!

3. Fonetika (max. 10 bodů)

Jak správně je vyslovováno? Dochází k neporozumění z důvodu špatné výslovnosti?

Kreativ

1. Originalita a nápad (max. 10 bodů)

Bylo vytvořeno něco nového? Bylo to kreativní? Existuje jasný odkaz na literární předlohu? Bylo porozuměno textu? Možná dokonce i něco dovymyšleno?

2. Dramatika (max. 10 bodů)

Bylo tam napětí od začátku do konce? Drama? Působí to uceleně?

3. Provedení / Umělecký výkon (max. 10 bodů)

Jak zdařilé je celkové provedení? Jak přesvědčivé je vystoupení? Jak dobrý je umělecký výkon? (divadlo, tanec, zpěv, film atd.)?

4. Jazyk (max. 20 bodů)

Jak plynule se mluví? Jak přirozená je větná melodie? Dochází k neporozumění z důvodu špatné výslovnosti a intonace?

Přihlásit se neformálně (uveďte prosím jméno školy)
Sdílejte tuto stránku