Naše soutěž v předčítání v němčině

Bücherwurm 2021 (Knihomol 2021) 

Bücherwurm v Čechách

Bücherwurm 2021 se bude opět konat více místech zároveň: tady v Pardubicích, v Goethe-Zentru České Budějovice a v Německé knihovně Olomouc. Můžete si tedy zvolit místo soutěže, které je pro Vás nejlépe dosažitelné.

V tomto roce se bude Bücherwurm konat online, a proto jsme upravili koncept soutěže. Abychom této nelehké době nastavili protipól, rozhodli jsme se předčítat z humorné sbírky básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundhering hin und her.

Jak bude online soutěž Bücherwurm probíhat?

Obracíme se na všechny žáky základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst.

Letos je úkolem soutěžících sami nebo v týmu přednést / přehrát / interpretovat básně. Každá kategorie dostane 12 básní včetně volného překladu pro lepší porozumění. Účastníci si vyberou pro svůj přednes / přepracování tolik básní, aby výstup trval cca 3 - 5 minut - možná jednu dlouhou báseň, možná tři krátké. Doporučujeme zapojit celou třídu: v rámci skupinové práce nebo práce ve dvojicích je možné s básněmi pracovat a pak si je společně představit. Výběr básní pak bude snazší. 

Jakým způsobem budou básně prezentovány, záleží zcela na soutěžících: Klasicky předneseny nebo zazpívány, jako animovaný příběh, zatančeny nebo přečteny sborově: vše je možné. Nově v tomto roce: Školy smí poslat do finále své 3 nejlepší týmy pro kategorii.

Přihlášovat se je možné ihned a neformálně na e-mail info@goethepardubice.org. Texty zašleme do konce ledna.

 

Školní kolo a finále 2021

Ve školním kole budou vyhlášeni tři nejlepší účastníci (ať už jednotlivci nebo týmy). Jména vítězů a informaci, se kterými básněmi budou soutěžit, nám prosím zašlete do 16. dubna e-mailem na info@goethepardubice.org. Kromě toho musí všichni soutěžící zaslat své video.

Finále bude malý filmový festival, který se bude konat online ve středu 21. dubna prostřednictvím Zoom. Během finále

  • se soutěžící krátce představí a
  • poté se přehrají videa a
  • porota je naživo ohodnotí.

NOVĚ: Publikum si zvolí mezi všemi účastníky svého favorita a dodatečně bude kromě cen poroty udělena i cena diváků! Doufáme tedy v početné solidární publikum :-) Vítězové obdrží jako vždy perníkovou knihu - ale ceny čekají na všechny účastníky. 

10 vylosovaných škol, účastnících se finále, od nás obdrží německé knížky do školní knihovny.

 

NOVĚ: Kategorie 2021

Pro každou kategorii platí: je možné prezentovat klasicky nebo kreativně a sám nebo v týmu. Tři nejlepší účastníci školního kola z každé kategore smí do finále.

I. Základní školy

II. Gymnázium A - nižší stupeň

III. Gymnázium B - vyšší stupeň začátečníci (0-2 výuky němčiny)

IV. Gymnázium C - vyšší stupeň pokročilí (od 2 let výuky němčiny)

V. Odborné školy a obchodní akademie

VI. Deutsch-Spezial (žáci z vícejazyčných rodin nebo ti, co déle žili v německy mluvících zemích - nezáleží na věku a typu školy)

 

Kritéria hodnocení

1. Interpretace, výraz a nápaditost (max. 15 bodů)

Porozuměl/a soutěžící atmosféře a ladění textu? Umí je zprostředkovat posluchačům? Hodí se forma k obsahu? Nejde zde o přehnanou gestikulaci a herecký výraz.

2. Technika čtení (max. 15 bodů)

Jak plynule se čte, jak správná je větná melodie, je vyslovováno se správným přízvukem? Přeřeknutí není žádná tragédie!

3. Fonetika (max. 10 bodů)

Jak správně je vyslovováno? Dochází kvůli špatné výslovnosti k neporozumění? 

 

O knize 

Ununterbrochen schwimmt im Meer der Hinundhering hin und herMotto Goethe-Zentra Pardubice pro letošní rok je „Feel-Good“, a mnoho našich aktivit by mělo přispět ke zlepšení atmosféry a dobré nálady zájemců o němčinu. Proto jsme vybrali veselou knížku: humornou sbírku básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundhering hin und her. Naleznete v ní jak klasické hříčky se slovy, tak neznámá díla. Na stránkách nakladatelství můžete do knížky nahlédnout. 

Tato sbírka básní nebyla přeložena do češtiny - a to by také asi ani nešlo. Všem ale podáme "pomocnou ruku" - volný překlad pro lepší porozumění, ze kterých si do soutěže můžete vybrat podle svého gusta.. Začátečníkům budou k dispozici i audionahrávky, aby mohli lépe trénovat svou výslovnost. 

 

Also dann: viel Spaß beim Vorlesen !