Naše soutěž v předčítání v němčině

10 let soutěže v předčítání -

Bücherwurm 2019 (Knihomol 2019)

3 x Bücherwurm

Bücherwurm 2019 se bude opět konat na třech místech zároveň: tady v Pardubicích, v Goethe-Zentru České Budějovice a v Německé knihovně Olomouc. Můžete si tedy zvolit místo soutěže, které je pro Vás nejlépe dosažitelné. Všichni vítězové obdrží pozvánku do Goethe-Institut Prag v Praze, kde budou mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce.

Jak soutěž Bücherwurm probíhá

Obracíme se na všechny žáky základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst.

Co soutěž obnáší?  Úlohou účastníků soutěže je přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem.  Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby poslouchali, aby je příběh zaujal. Protože dobře a výrazně číst a s porozuměním naslouchat se dá jen tehdy, pokud rozumíme, dostanou od nás všechny školy přihlášené do soutěže do 15.2. jako dárek 1 exemplář českého vydání knihy.

 

Kategorie a texty:

Kategorie:

I.  základní školy: žáci 1. –  9. třídy ZŠ bez ohledu na dobu, po kterou se učí německy

II. nižší gymnázia: žáci primy – kvarty osmiletého gymnázia

III. gymnázia: žáci kvinty – oktávy osmiletého gymnázia a žáci 1. –  4. ročníků gymnázii

IV. obchodní akademie, střední odborné školy, odborná učiliště; ze soutěže jsou nadále vyřazeni studenti vyšších odborných škol

V. speciální kategorie pro žáky a studenty z dvojjazyčných rodin a pro ty, kteří pobývali déle v nějaké německy mluvící zemi (platí pro všechny typy škol a pro každý věk)

VI. "kreativní" kategorie - nechcete "jenom" předčítat, nýbrž raději hrát divadlo, tancovat nebo zpívat? V kategorii VI můžete dělat cokoliv sami nebo v týmu, Vaše vystoupení ALE

1. musí mít jasný vztah ke knize 

2. nesmí trvat déle než 5 minut a

3. musí být v němčině

 

Každá škola vyšle do finále příslušné kategorie jednoho zástupce. Soutěžící, kteří v posledních dvou ročnících soutěže obsadili 1. místo, se sice mohou zúčastnit i dalších ročníků, ale pouze mimo soutěž; umožní tak zvítězit i ostatním a nikdo nebude z účasti vyloučen. Soutěžící, kteří v předcházejících ročnících soutěže obsadili 2. nebo 3. místo, se mohou soutěže zúčastnit bez omezení. Každý rok pozveme jednoho z vítězů do poroty soutěže.

Do soutěže se mohou přihlásit soukromě i žáci jazykových škol, pokud se soutěže nezúčastní jejich základní či střední škola. Pokud se jejich škola do soutěže přihlásila, musí projít školním kolem. Samozřejmě se musí zařadit do příslušné kategorie.

Ceny

Samozřejmě knihy, včetně těch perníkových!

Pokyny pro školní /třídní kola

Nečte se samozřejmě celá kniha, ale pouze určité části z ní.  Každá kategorie bude číst z jiné kapitoly. Patřičnou kapitolu od nás dostanete v německé verzi v kopii. Sami předčítající (popř. ve spolupráci s učitelem němčiny) si vyberou určitý úsek textu z kapitoly k předčítání (cca 2 stránky, max. 5 minut). O vítězi rozhodnou spolužáci a učitelé (záleží na možnostech a rozhodnutí vyučujících, o průběhu školního kola rozhoduje škola). Vítěz postoupí do finále, které proběhne 24.4.2019 v Divadle 29 v Pardubicích.

 

Pokyny pro finále 

V každé kategorii se bude číst stejná kapitola knihy jako ve školním kole. Úsek textu si vybere předčítající sám (max. 5 minut). Část, kterou si vybral, nám předem sdělí (strana, začátek textu od slov "...") mailem do 18.4. Může se pak stát, že někteří soutěžící budou číst stejnou část textu, což není na závadu. Vítěze určí vícečlenná porota na základě hodnotících kritérií.

 

Hodnotící kritéria

1. Interpretace a výraz (max. 15 bodů)

Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat posluchačům? Není třeba přehánět gestikulaci ani se pokoušet o herecký výkon!

2. Technika čtení (max. 15 bodů)

jistota,  plynulost, tempo, důraz, větná melodie; přeřeknutí nepřeceňovat!

3. Fonetika, výslovnost (max. 10 bodů)

správná výslovnost hlásek a slov; může na základě chybné výslovnosti dojít k nedorozumění?

(Kategorie VI má vlastní kritéria: Einfallsreichtum/Idee, Dramatik, Umsetzung/künstlerische Leistung, falls verwendet: Ausprache und Satzmelodie)

 

A nakonec: jakou knihu jsme pro vás vybrali?                        

Pro rok 2019 jsme vybrali knihu "Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt - Mein kaputtes Königreich" („Moje království nadranc: Nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující SVÉHLAVÍNY S.“) od Finn-Oleho Heinricha, která u nás vyšla poprvé v roce 2018 v překladu Kateřiny Klabanové.

Maulině se zhroutí celý svět: Musí strávit rozchod rodičů, vyrovnat se se stěhováním a nalézt své místo v nové škole. A pak se ještě dozvídá, že její maminka má roztroušenou sklerózu. Žádný div, že se Maulina zlobí... A když se Maulina zlobí, nezůstane kámen na kameni. Vtipně ilustrovaná knížka pro děti s mimořádnou hrdinkou - umíněnou a tvrdohlavou, s velkou fantazií. Deník Die Zeit napsal: "Kouzlo této knihy spočívá v tom, že při vší tragice disponuje velkou lehkostí, takže se čtenáři mohou, smí a mají smát.“

Týma autora knihy Finn-Oleho Heinricha, ročník 1982, a islandské ilustrátorky Rán Flygenring získal již cenu za literaturu pro mládež a jiná další ocenění. "Moje království nadranc" je první díl trilogie, který byl přeložen již do 10 jazyků. Kniha je sice určena čtenářům mezi 10 a 12 lety, ale díky hravému jazyku, bláznivému humoru a dynamickým ilustracím bude zajímavá i pro starší čtenáře.

Těšíme se na Vaše přihlášky. Stačí, když nejprve potvrdíte svůj zájem o účast v soutěži (adresa školy, jméno učitele). Jména soutěžících vyjdou až ze školních kol. 

Uzávěrka přihlášek je 15.2.2019. Při včasném přihlášení obdržíte český překlad knihy.

Příslušné kapitoly v němčině Vám zašleme elektronicky po přihlášení do konce ledna.

Finále soutěže "Bücherwurm 2019" se bude konat 24.4.2019 v Divadle 29 v Pardubicích.

Výprava vítězů do Prahy se uskuteční 19. června 2019.

 

Tak tedy: 

Viel Spaß beim Vorlesen!