Vizualizace ve výuce němčiny

Foto: manfredsteger auf pixabay

Vizualizací se obecně rozumí znázornění, zviditelnění abstraktních obsahů nebo souvislostí pomocí vizuálních prostředků.

Vizualizace se ve výuce cizích jazyků vždy používaly ke zvýšení povědomí o gramatických strukturách, jednotlivých slov nebo idiomů, fonetických jevů a také k usnadnění přechodu k aktivnímu používání jazyka. Vizualizace se však používají i k nácviku dialogů nebo souvislého vyprávění příběhů.

Existuje nespočet vizuálních prostředků jako jsou barvy, podtrhávání, značení pomocí oválů, rámečků a jiných geometrických útvarů, typografické prostředky jako je kurzíva, tučné nebo velké písmo, šipky, tečky, pomlčky a v neposlední řadě tabulky, tabule, obrazy, obrázky nebo piktogramy. Již několik let se k tomu přidávají animace a videoklipy.

Na semináři s Friderike Komárek se dozvíte nejen o různých možnostech vizualizace pro různé výukové obsahy, ale také o různých problémech s nejednotně používanými, nejednoznačnými nebo příliš mnoha znaky. Na semináři si sami vytvoříte a vyzkoušíte vizuální učební pomůcky. Na závěr nás opět čeká burza nápadů, kde se můžeme podělit o své zkušenosti s vizualizacemi.

Burza nápadů

Pokud chcete představit svůj nápad, napište nám na adresu nejpozději do 27.10.23. Přihlásit se (bez prezentace) můžete také e-mailem do 3.11.23. Účast na semináři za poplatek 250 Kč, počet míst je omezen.

Seminář v kostce

CO: Prezenční seminář Vizualizace ve výuce němčiny
PRO KOHO: všichni vyučující němčiny v Čechách
LEKTORKA: Friderike Komárek
KDY Sobota, 11.11.2023, 9:00 – 16:30 hodin
KDE: Goethe-Zentrum Pardubice
PŘIHLÁŠKA: e-mailem (s údajem školy)
JAZYK: němčina
CENA: 250 Kč

akreditováno MŠMT

Přihlašovat e-mailem
Sdílejte tuto stránku