Nejlepší místa: Pardubice!

jemand fotografiertPhoto: Christof W. auf Unsplash

Před třiceti lety navázaly Pardubice mezinárodní partnerství s bavorským městem Selb. U příležitosti tohoto výročí představí žáci a žákyně ze Selbu na fotografiích ta „nejlepší místa“ svého města a my bychom rádi vybídli pardubické žáky a žákyně, aby se zapojili a představili ta nejlepší místa v Pardubicích.

Nejde zde o fotografie klasických památek, které lze najít v každém průvodci. Nýbrž o Vaše osobní „nejlepší místa“ – ať už proto, že se zde např. prodává ta nejlepší zmrzlina ve městě nebo jste tam zažili něco krásného, anebo protože je toto místo Vaší oázou klidu a míru. Důvody pro vyfotografování Vašeho místa mohou být jakékoliv!

Technické požadavky

Ke každé fotografii přiložte krátký vysvětlující komentář (stačí jednou větou), a to německy nebo česky nebo obojí. Fotografie by měly být v tiskové kvalitě (min. 300 dpi) a v ideálním případě ve formátu 30 x 40 cm. Zaslat je můžete elektronickou cestou, nemusí být vytištěny.

Každá fotografie musí obsahovat prohlášení. Klikněte na šipku, okopírujte si text, vložte do Wordu a podepište, vytiskněte.

Prohlášení

Hiermit erkläre ich, Vorname Nachname, dass die von mir eingesandten Bilder im Rahmen des Sommerwettbewerbs von mir selbst stammen. Ich erlaube, dass die Fotos im Goethe-Zentrum Pardubice sowie auf seinen Internetseiten und sozialen Medien ausgestellt werden.
Ort, Datum, Unterschrift

Já, Jméno Příjmení, tímto prohlašuji, že fotografie, které jsem zaslal/a v rámci letní soutěže, jsou mé vlastní. Souhlasím s vystavením fotografií v Goethe-Zentru Pardubice a na jeho webových stránkách a sociálních sítích.
Místo, datum, podpis

Své obrázky nám prosím zašlete přes uschovna.cz nebo wetransfer.com nebo – zcela klasicky – poštou:

Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Klášterní 54
53002 Pardubice

Co můžete vyhrát?

Nejkrásnější, nejnápaditější a nejvíce fascinující snímky budou vystaveny v našem partnerském městě Selb v Odborné škole průmyslového designu! Díla ze Selbu budou k vidění v Goethe-Zentru Pardubice od začátku října.

Vedle slávy a pocty „být vystaven“ v Selbu čekají na autory nejlepších fotografií také malé ceny – z Bavorska a z Pardubic.

Uzávěrka soutěže je 19. září 2022.

Těšíme se na Vaše práce!

Sdílejte tuto stránku