Kafka a Friedrich

Fotos der Collage: Hamburger Kunsthalle und The Morgan Library MuseumFotos der Collage: Hamburger Kunsthalle und

Dva významní muži, kteří se sotva mohou lišit více – a Vy. Objevte svůj kafkovský romantismus – nebo své romantické kafkovství – a zúčastněte se letní soutěže.

Letos slavíme výročí dvou velmi rozdílných umělců: Zřejmě nejznámější malíř romantismu Caspar David Friedrich se narodil před 250 lety. A před 100 lety zemřel Franz Kafka, česko-německá legenda literární moderny. V naší kreativní soutěži bychom si je rádi připomněli a inspirovali Vás k tomu, abyste se jejich dílem zabývali trochu jinak.

Do 31.10. mohou všichni zájemci zaslat své dílo, ať už ve formě obrázku, filmu, audionahrávky či textu. Stačí si vybrat jednu z výzev a vytvořit své vlastní dílo.

Kreativní výzvy

 1. Kafka ve Friedrichovi
  Vyberte si krajinu Caspara Davida Friedricha a postavu z Kafkova díla. Propojte je ve svém soutěžním příspěvku.
 2. Friedrich v Kafkovi
  Vyberte si libovolný Kafkův text (úryvek). Jak by ho napsal nebo namaloval romantik Friedrich? Obsah můžete samozřejmě patřičně pozměnit!
 3. Kafka a Friedrich
  Představte si, že se oba umělci setkali a něco společně vytvořili: rozhovor, příběh, obraz, vyměnili si pár dopisů… Jak by to mohlo vypadat? O pomoc s tímto úkolem smíte požádat UI, musíte ale uvést prompt a zdroje.
 4. Freestyle
  Vytvořte své vlastní dílo, inspirované Kafkou a Friedrichem.  

Kde o nich mohu získat více informací?

Hamburger Kunsthalle provozuje internetovou stránku www.cdfriedrich.de. Webový portál byl vyvinut společně s partnery Alte Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin a Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Najdete zde četné fotografie a krátké texty od Caspara Davida Friedricha a také texty o něm. Texty jsou v němčině nebo v angličtině, samozřejmě můžete využít funkci překladače ve svém prohlížeči.

Goethe-Institut připravil na svých webových stránkách KAFKA24 pestrou směs materiálů od Kafky a o Kafkovi: v němčině a v češtině. Stačí se podívat – i odborníci zde naleznou nová fakta.

Jak má můj soutěžní příspěvek vypadat?

Můžete namalovat obrázek, vytvořit obrazově-textovou koláž, natočit film, napsat / namluvit / nazpívat text – cokoli chcete! Vítáme příspěvky v němčině – ale není to podmínkou! Důležité je, abyste dodrželi autorská práva a pravidla, protože Vaše dílo chceme zveřejnit.

Máte-li chuť, můžete pracovat v týmu.

Ke každému soutěžnímu příspěvku musí být připojeno prohlášení. Prohlášení zkopírujete kliknutím na šipku.

Prohlášení

Hiermit erkläre ich, Vorname Nachname, dass die von mir eingesandten Bilder, Videos oder Audios im Rahmen des Sommerwettbewerbs von mir selbst stammen bzw. dass ich alle Quellen offengelegt habe. Ich erlaube, dass die Fotos im Goethe-Zentrum Pardubice sowie auf seinen Internetseiten und sozialen Medien ausgestellt werden.
Ort, Datum, Unterschrift

Já, Jméno Příjmení, tímto prohlašuji, že obrazy, videa nebo audionahrávky, které jsem zaslal/a v rámci letní soutěže, jsou mé vlastní, příp. jsem uvedl/a všechny zdroje, které jsem použil/a. Souhlasím s vystavením díla v Goethe-Zentru Pardubice a na jeho webových stránkách a sociálních sítích.
Místo, datum, podpis

Své soutěžní příspěvky nám prosím zašlete přes uschovna.cz nebo wetransfer.com nebo – zcela klasicky – poštou / zasilkovna atd. :

Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Klášterní 54
53002 Pardubice
(, tel. 739 833 611)

Co můžete vyhrát?

Kromě nově nabytých vědomostí a obdivuhodné kreativity na Vás čekají zajímavé ceny: knihy, plakáty, hry, poukázky a mnohem víc…

Kritéria hodnocení této soutěže jsou – přiznáváme – velmi subjektivní. Hodnotíme,

 • jak kreativně jste pracovali
 • kolik úsilí jste (pravděpodobně) vynaložili
 • jak důkladně jste se zabývali Kafkou a Friedrichem

Nejlepší práce – dle našeho názoru – budou vystaveny v Goethe-Zentru Pardubice a zveřejněny na našich sociálních sítích.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2024.

Těšíme se na Vaše soutěžní příspěvky!

Sdílejte tuto stránku