Fotopříběh

Designed by pikisuperstar / Freepik

Na Vaší škole nebo u nás v centru uskutečníme společně s žáky (od A1) malý projekt – Fotopříběh.

Účast na projektu by měla být dobrovolná, skupina může být tvořena žáky různých tříd či kurzů. Projekt trvá 4 – 6 VH.

Cíle

Projektový den si klade za cíl dvě věci: jednak poskytuje žákům příležitost strávit neobvyklý, inspirativní a velmi kreativní den s němčinou. A pak je také zdrojem motivace a nových nápadů pro učitele a jejich vlastní výuku němčiny.

Průběh

Žáci a žákyně nejprve analyzují děj a klíčové scény nějaké pohádky, např. O Sněhurce. Poté se zamyslí nad tím, jak by vztahy a konflikty vypadaly v dnešní době. Např. v pohádce O Sněhurce: Co si lidé v dnešní době závidí? Jak získáváme informace, když nemáme kouzelné zrcadlo? Jaké špatnosti si lidé dnes vymýšlejí, když už se naštěstí nemilovaným nevlastním dcerám neukládá o život? Kdo pomáhá obětem?

Žáci a žákyně v malých skupinách pak převedou starou pohádku do dnešní doby a vymyslí moderní příběh. Ten poté nahrubo naskicují jako storyboard a následně jej pomocí iPadů realizují.

Fotopříběh se skládá z obrázků, psaného a mluveného textu, popř. zvuků. Vrcholem projektového dne je prezentace všech výtvorů – na prezentaci je možné pozvat i jiné skupiny žáků. Výsledné práce se pak ohodnotí (Jaký nápad se vám nejvíce líbil? Jaký příběh byl nejnapínavější? – Žádné opravování chyb!).

Cena

Projektové dny na Vaší škole můžeme v současné době nabídnout pouze v omezené míře. Pokud byste o ně měli zájem, obraťte se, prosím, na nás. Je nutné počítat s cca 3000 Kč + úhradou jízdného na jednu návštěvu ve Vaší škole.

Poptávka
Sdílejte tuto stránku