Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Evropský spolkový dům
Klášterní 54
530 02 Pardubice

Út, St, Čt - 15.00 - 17.30
Po, Pá, So, Ne - zavřeno

Tel. +420 739 833 611
E-Mail: info@goethepardubice.org

Naše nabídka v letním semestru 2020

(24.02.2020 - 15.06.2020)

ZÁPIS: 18.02. - 20.02.2020

út 18.2. 15:30 - 18:30 hod
st 19.2. 15:30 - 18:30 hod
čt 20.2. 15:30 - 18:30 hod

ZÁPIS KONČÍ 20.2.2020

Chcete-li některý z našich kurzů navštěvovat poprvé, vyplňte prosím rozřazovací test. Pomocí písemného testu a pohovoru zjistíme Vaše jazykové znalosti a doporučíme Vám vhodný kurz. Vstupní test (písemný, s následným pohovorem) je bezplatný a můžete se k němu dostavit kdykoliv v uvedených termínech zápisu bez předchozího objednání.

Pokud jste již absolvovali jeden z našich kurzů a chcete ve výuce pokračovat, stačí nás informovat e-mailem. My Vám obratem zašleme další informace.

V případě zájmu o firemní kurzy či individuální výuku, nám napište prosím e-mail.

Standardní kurzy – 2 x 90 min. týdně (60 vyuč. hod.)

číslo

kurzu

 úroveň název kurzu / učebnice termín

cena bez učebnicí / s

 (CZK)

 
001 A 1.2

začátečníci

Menschen A 1.2

po + čt

17:00 - 18:30

5.100 Kč / 5.500 Kč

více

informací

002 A 2.2

mírně pokročilí

Menschen A 2.2

po + čt

18:45 - 20:15

5.100 Kč / 5.500 Kč

více

informací

003 B 1.2

středně pokročilí

Menschen B1.2

po + st

18:45 - 20:15

5.100 Kč / 5.500 Kč

více

informací

 
Standardní kurzy – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.)   
004 B 1+

B1+ miniskupina (4-6 osob)

Aspekte neu B1+

po

17:00 - 18:45

5.000 Kč / 5.450 Kč

více

informací
0051 B 2

pokročilí

Aspekte neu B2.1

út

17:00 – 18:30

3.500 Kč / 3.950 Kč

více

informací

0052 B 2

pokročilí

Sicher! B2.2

st

17:00 - 18:30

3.500 Kč / 3.900 Kč

více

informací
006 B1+/B2

Deutsch im Beruf

Fokus Deutsch: Erfolgreich in Alltag und Beruf

čt

18:45 - 20:15

3.500 Kč / 3.950 Kč

více

informací
007 C 1

velmi pokročilí

Aspekte neu C1.1

st

19:00 - 20:30

3.500 Kč / 3.900 Kč

více

informací
008 C 2

velmi pokročilí: C2 Blended Learning

Erkundungen C2. Vyučování ve třídě (20 VH) kombinované s online moduly (15 VH),

vždy poslední soboty v měsicích prezence (4VH)

poslední so

9:00 - 12:30

 

3.600 Kč / 4.350 Kč

přihlásit se →

           

Konverzace – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.) 

0091 B1

konverzace pro středně pokročilé

výběr z aktuálních materiálů

čt

17:00 - 18:30

3.500 Kč

přihlásit se →

0092 B2 / C1

konverzace pro pokročilé

výběr z aktuálních materiálů

út

18:45 - 20:15

3.600 Kč

přihlásit se →

 
Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.)
 041  B1+

B1+ Blended Learning

Příprava na Goethe-Zertifikat B1: vyučování ve třídě (1/3) kombinované s online moduly (2/3)

po

17:00 - 18:45 (5x)

flexibilní online moduly (10x)

4.000 Kč  přihlásit se →
010 B 2.4

Goethe-Zertifikat B2 MINI-SKUPINA

(4-6 osob)

výběr z přípravných materiálů a modelových testů

 

 st

17:00 - 18:30

5.000 Kč přihlásit se →
011 C 1.3

Goethe-Zertifikat C1 MINI-SKUPINA

(4-6 osob)

výběr z přípravných materiálů a modelových testů

 st

19:00 - 20:30

5.000 Kč přihlásit se →

 

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.)
012  

Betreute Lerngruppe: NJ pro děti 8-12

MINI-SKUPINA (4-6 osob)

zábavný a interaktivní kurz pro děti,

integrovaný kurz pro různé úrovně

út

15:00 - 16:30

4.500 Kč

více

informací
0131  

NJ pro mládež 12-16 - A1

MINI-SKUPINA (4-6 osob)

zábavný a interaktivní kurz pro mládež

st

15:00 - 16:30

4.500 Kč přihlásit se →
0132  

NJ pro mládež 12-16 - A1

MINI-SKUPINA (4-6 osob)

zábavný a interaktivní kurz pro mládež

út

15:00 - 16:30

 4.500 Kč přihlásit se →
0133  

NJ pro mládež 12-16 - A2

MINI-SKUPINA (4-6 osob)

zábavný a interaktivní kurz pro mládež


15:30 - 17:00

 4.500 Kč  přihlásit se →
014  

NJ pro mládež 12-16 - B1

MINI-SKUPINA (4-6 osob)

zábavný a interaktivní kurz pro mládež

st

15:30 - 17:00

4.500 Kč přihlásit se →
015  

Goethe-Kids-Minis

Kroužek pro děti, který vede děti k němčině hravou formou.

Celkem 15 setkání během semestru.

14:30 - 15:30

3.000 Kč

 

více

informací

016

 

Goethe-Kids-Treffen

Kroužek pro děti, které už mluví německy.

Celkem 15 setkání během semestru.

15:45 - 17:15

3.000 Kč

 

více

informací

017  

Goethe-Junioren-Treffen

Kroužek pro mládež, která už mluví německy.

měsiční setkání - čas po domluvě se všemi zájemci

 po domluvě    

více

informací

 Rozřazovací test

Chcete-li některý z našich kurzů navštěvovat poprvé, vyplňte prosím rozřazovací test. Pomocí písemného testu a pohovoru zjistíme Vaše jazykové znalosti a doporučíme Vám vhodný kurz. Vstupní test (písemný, s následným pohovorem) je bezplatný a můžete se k němu dostavit kdykoliv v uvedených termínech bez předchozího objednání.

Vaše přihláška do kurzu je závazná teprve po složení zálohy 1000,- Kč, buď v hotovosti v Goethe-Zentru Pardubice, prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na účet.

  • poštovní poukázkou na adresu Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54, 530 02 Pardubice, zpráva pro příjemce: "platba za kurz č. XX, název kurzu“
  • převodem na nový účet č. 2201451309/2010 (Fiobank), variabilní symbol je číslo kurzu, např. 005. Do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno a název kurzu (např. Josef Novák, kurz B2.2). 

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 6 zájemců, výjimečně i s menším počtem zájemců. V případě neotevření kurzu Vám zaplacenou zálohu samozřejmě vrátíme. Po ukončení zápisů Vám telefonicky nebo sms zprávou sdělíme, zda se Váš kurz otevře nebo ne.  Celý poplatek za kurz je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů po zahájení kurzů.

Přečtěte si prosím naše obchodní podmínky.

 

 

 

kurz 001 začátečníci: Menschen A 1
PŘIHLÁSIT SE →
čas po + čt  17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
60
cena bez / s učebnicí 5.100 Kč / 5.500 Kč
Jazyková učebnice Menschen A1
Dosažená úroveň dle EU

A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 002 mírně pokročilí: Menschen A 2
PŘIHLÁSIT SE →
čas po + čt  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
60
cena bez učebnicí / s 5.100 Kč / 5.500 Kč
Jazyková učebnice Menschen A 2
Dosažená úroveň dle EU

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 003 středně pokročilí: Menschen B1
PŘIHLÁSIT SE →
čas po + st  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
60
cena bez učebnicí / s 5.100 Kč / 5.500 Kč
Jazyková učebnice Menschen B1
Dosažená úroveň dle EU

B1.2

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 004

středně pokročilí: B1+ 

MINI-SKUPINA

PŘIHLÁSIT SE →
čas po  17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena bez učebnicí / s 5.000,- Kč / 5.450 Kč
Jazyková učebnice Aspekte neu B1+
o kurzu

Dieser Kurs ist auf 1 Jahr angelegt. Sämtliche Grammatik des Niveau B1 wird wiederholt und der Wortschatz wird intensiviert: alle typischen Themenbereiche der Zertifikatsprüfung werden behandelt. Somit eignet sich dieser Kurs sowohl als Vorbereitungskurs für das Goethe-Zertifikat B1 als auch als Anschluss für Kursteilnehmer des Kurses 003 (B1.1+1.2). Alle Fertigkeiten werden trainiert (Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören). Wie bei allen Kursen der Goethe-Institute werden Sprachkenntnisse immer handlungsorientiert vermittelt, d.h. keine isolierten Grammatik-Übungen, sondern erfolgreiche Kommunikation, um etwas zu erreichen, steht im Vordergrund.

 

V průběhu 2 semestrů bude zopakována gramatika úrovně B1, společně s typickými tematickými okruhy certifikátních zkoušek. Tím je tento kurz možný absolvovat jako přípravný kurz na zkoušku Goethe-Zertifikat B1, stejně tak může být návazným kurzem pro absolventy kurzů B1.1 a B1.2. V kurzu jsou trénovány všechny dovednosti (psaní, čtení, poslech a mluvený projev). Jako ve všech kurzech Goethe-Institutů jsou jazykové dovednosti zprostředkovány s důrazem na aktivitu účastníků, t.j. žádná izolovaná gramatická cvičení, nýbrž v popředí úspěšná komunikace s cílem něčeho dosáhnout.

PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 005 více pokročilí: B2
PŘIHLÁSIT SE →
čas út 17:00 - 18:30 / st 17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena s učebnicí / bez 3.900 Kč (Sicher!) /3.950 Kč (Aspekte neu)/ 3.500 Kč (bez učebnici)
Jazyková učebnice Sicher B2 / Aspekte neu B2
o kurzu

Dieser viersemestrige Kurs (Einstieg jederzeit möglich!) führt zum Niveau B2. Den typischsten Themenbereichen werden jeweils 3-4 Unterrichtseinheiten gewidmet, damit der Wortschatz vertieft und Grammatikkenntnisse ausgebaut werden. Alle Fertigkeiten werden trainiert (Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören). Wie bei allen Kursen der Goethe-Institute werden Sprachkenntnisse immer handlungsorientiert vermittelt, d.h. keine isolierten Grammatik-Übungen, sondern erfolgreiche Kommunikation, um etwas zu erreichen, steht im Vordergrund. Hierbei spielt auch die Phonetik eine große Rolle.

 

Tento čtyřsemestrový kurz vede k úrovni B2 (začít navštěvovat kurz je možné kterýkoliv semestr!) Typickým tematickým okruhům jsou věnovány 3-4 vyučovací jednotky, aby se prohloubila slovní zásoba a upevnily gramatické znalosti. V kurzu jsou trénovány všechny dovednosti (psaní, čtení, poslech a mluvený projev). Jako ve všech kurzech Goethe-Institutů jsou jazykové dovednosti zprostředkovány s důrazem na aktivitu účastníků, t.j. žádná izolovaná gramatická cvičení, nýbrž v popředí úspěšná komunikace s cílem něčeho dosáhnout. Velkou roli hraje také fonetika.

Dosažená úroveň dle EU Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, takabstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 006 Deutsch im Beruf (B1+/B2)
PŘIHLÁSIT SE →
čas čt  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena s učebnicí / bez 3.950 Kč /3.500 Kč
Jazyková učebnice Fokus Deutsch: Alltag und Beruf
Dosažená úroveň dle EU

B1 - B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
o kurzu

Potřebujete němčinu především v zaměstnání? Pak je tento kurz určen právě Vám! Procvičíte se v komunikaci se zákazníky, vyzkoušíte si, jak vést přijímací pohovor, podíváte se na reklamní inzeráty, naučíte se napsat objednávku či nahlásit pracovní úraz. To vše a ještě mnohem víc Vás čeká v našem novém kurzu Deutsch im Beruf.

PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 007 velmi pokročilí C1+
PŘIHLÁSIT SE →
čas st  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena 3.900,- Kč / 3.500 Kč
Jazyková učebnice Sicher C1
Dosažená úroveň dle EU

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

PŘIHLÁSIT SE →  

 

kurz 012

Betreute Lerngruppe:

NJ pro děti 8-13

 
čas út 15:00 - 16:30
cena

4.500 Kč

Jazyková učebnice Die Deutschprofis / Zebra / Ideen / Deutschbuch
o kurzu

Tento kurz je určen dětem všech jazykových úrovní. Počet dětí tohoto věku různých jazykových úrovní je bohužel velmi malý na to, abychom otevřeli kurz pro každou jazykovovu úroveň zvlášť. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet něco nového: využít speciální koncept pro heterogenní skupiny a individuální přístup ke každému dítěti, tzn. že lektorky pracují s dětmi individuálně s různými výukovými materiály. Zároveň budou probíhat i společné výukové fáze.

V kurzu pro děti jde hlavně o to děti "rozmluvit" - mluvit budeme o tématech, která děti zajímají a v situacích, do kterých se mohou dostat. Budeme si hrát, zpívat, malovat, podíváme se na filmy a využijeme interaktivní tabuli.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org  

 

 

kurz 015 Goethe-Kids-Minis
 
čas 14:30 - 15:30
cena 3.000 Kč
o kurzu

Die Goethe-Kids Minis führen Kinder spielerisch an die deutsche Sprache heran. Mit viel Musik, Bewegung und Spiel richten wir uns an die typischen kindlichen Lerntypen: mit allen Sinnen lernen, kurze Aktivitäten, wechselnde Dynamik.

Untere Altersgrenze: Die Kinder sollten alt genug sein, um eine Stunde ohne ihre Eltern zu sein. (Eltern, die deutsch sprechen und mitmachen wollen, sind willkommen!)

Obere Altersgrenze: Solange es den Kinders Spaß macht! (in der Regel etwa 8-10 Jahre)

 

Goethe-Kids Minis vedou děti k němčině hravou formou. Se spoustou hudby, pohybu a hrou využíváme vhodné způsoby učení dětí: učit se se všemi smysly, krátké aktivity, střídající se dynamika.

Spodní věková hranice: Děti by měly být tak staré, aby vydržely hodinu bez rodičů (rodiče, kteří mluví německy a mají chuť se přidat, jsou vítáni!)

Horní věková hranice: Účastnit se mohou tak dlouho, dokud je to bude bavit! (zpravidla cca do 8-10 let)

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org  

 

 

kurz 016 Goethe-Kids-Treffen
 
čas pá 15:45 - 17:15
cena 3.000 Kč
Jazyková učebnice  
über den Kurs

Cílem kroužku je umožnit dětem hovořit německy s jinými německy mluvícími dětmi v autentických situacích. Tím mají být zachovány, resp. prohlubovány jejich jazykové znalosti. Dalším cílem je posílení sebevědomí a vědomí sounáležitosti ke skupině dětí s multikulturním zázemím.

 

Aby se děti skutečně bavily německy - všechny hovoří také plynně česky - je nutné, aby již němčině rozuměly a nejlépe také německy mluvily.

 

Ziel der Treffen ist, dass die Kinder mit anderen deutschsprachigen Kindern in authentischen Situationen Deutsch sprechen können. So sollen ihre Kenntnisse erhalten bleiben bzw. erweitert werden. Weiteres Ziel ist die Stärkung des Selbst- und Gruppenbewusstseins der Kinder mit multikulturellen Hintergründen.


Damit sich die Kinder wirklich auf Deutsch unterhalten – alle sprechen auch fließend tschechisch – ist es notwendig, dass sie schon Deutsch verstehen, am besten auch sprechen.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org  

 

 

kurz 017 Goethe-Junioren-Treffen
 
čas podle domluvy, jednou měsíčně
cena  
Jazyková učebnice  
über die Treffen

Cílem kroužku je umožnit mladistvým hovořit německy s jinými německy mluvícími mladými lidmi v autentických situacích. Tím mají být zachovány, resp. prohlubovány jejich jazykové znalosti. Dalším cílem je posílení sebevědomí a vědomí sounáležitosti ke skupině mladých s multikulturním zázemím.

 

Mladiství, kteří již byli součástí Goethe-Kids, zde mají možnost znovu se setkat se svými starými známými. Nové tváře jsou ale velmi vítány! Program bude tvořen po vzájemné domluvě. Protože mají mladí lidé málo času, setkání se budou konat jen jednou měsíčně. Termín bude určen po domluvě se všemi mladými účastníky.

 

Aby se všichni kutečně bavili německy - všichni hovoří také plynně česky - je nutné, aby již němčině rozuměli a nejlépe také německy mluvili.

 

Ziel der Treffen ist, dass die Jugendlichen mit anderen deutschsprachigen Kindern in authentischen Situationen Deutsch sprechen können. So sollen ihre Kenntnisse erhalten bleiben bzw. erweitert werden. Weiteres Ziel ist die Stärkung des Selbst- und Gruppenbewusstseins der Jugendlichen mit multikulturellen Hintergründen.

 

Jugendliche, die als Kinder schon bei den Goethe-Kids waren, haben hier die Möglichkeit, alte Bekannte wiederzutreffen. Neue Gesichter sind aber herzlichst willkommen! Das Programm wird in Absprache mit den Junioren gestaltet. Da die meisten Jugendlichen nur wenig freie Zeit haben, finden die Treffen nur monatlich statt. Der Zeitpunkt wird mit allen angemeldeten Junioren gemeinsam bestimmt.


Damit sich die Jugendlichen wirklich auf Deutsch unterhalten – alle sprechen auch fließend tschechisch – ist es notwendig, dass sie gut Deutsch verstehen und auch sprechen.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org