Goethe-Zentrum Pardubice
Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 54
530 02 Pardubice

Út, St, Čt - 15.00 - 17.30
Po, Pá, So, Ne - zavřeno

Tel. +420 466 512 093
Mobil: +420 739 833 611
E: info@goethepardubice.org

Naše nabídka v letním semestru 2018

(19. 2. 2018 - 11. 6. 2018)

ZÁPIS: 6. – 8. 2. 2018

út 6.2. 15:30 - 18:30 hod
st 7.2. 15:30 - 18:30 hod
čt 8.2. 15:30 - 18:30 hod

ZÁPIS KONČÍ 8. 2. 2018

Chcete-li některý z našich kurzů navštěvovat poprvé, vyplňte prosím rozřazovací test. Pomocí písemného testu a pohovoru zjistíme Vaše jazykové znalosti a doporučíme Vám vhodný kurz. Vstupní test (písemný, s následným pohovorem) je bezplatný a můžete se k němu dostavit kdykoliv v uvedených termínech zápisu bez předchozího objednání.

Pokud jste již absolvovali jeden z našich kurzů a chcete ve výuce pokračovat, stačí nás informovat e-mailem. My Vám obratem zašleme další informace.

V případě zájmu o firemní kurzy či individuální výuku, nám napište prosím e-mail.

Standardní kurzy – 2 x 90 min. týdně (60 vyuč. hod.)

číslo

kurzu

 úroveň název kurzu / učebnice termín

cena bez učebnicí / s

 (CZK)

 
001 A 1.2

začátečníci

Menschen A 1.2

po + st

17:00 - 18:30

5.000,- Kč/ 5.400 Kč

více

informací

002 A 2.2

mírně pokročilí

Menschen A 2.2

po + st

18:45 - 20:15

5.000,- Kč / 5.400 Kč

více

informací

003 B 1.2

středně pokročilí

Menschen B1.2

po + st

17:00 - 18:30

5.000,- Kč / 5.400 Kč

více

informací

 
Standardní kurzy – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.)   
004 B 1 +

středně pokročilí

Sicher! B1+

po

18:45 - 20:15

 3.400,- Kč / 3.900 Kč

více

informací
005 B 2

pokročilí

Studio - Die Mittelstufe B2/1

út

17:00 – 18:30

 3.400,- Kč / 3.900 Kč

více

informací

006 B1+/B2

Deutsch im Beruf (B1+/B2)

Im Beruf

čt

18:45 - 20:15

 3.400,- Kč / 3.900 Kč

více

informací
007 C 1 +

velmi pokročilí

Sicher! C1.1

út

18:45 - 20:15

3.400,- Kč / 3.900 Kč

více

informací
           

Konverzace – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.) 

008 B1

konverzace pro středně pokročilé

výběr z aktuálních materiálů

čt

17:00 - 18:30

3.500 Kč

přihlásit se →

009 B2 / C1

konverzace pro pokročilé

výběr z aktuálních materiálů

út

18:45 - 20:15

3.600 Kč

 přihlásit se →

 
Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.)
010 B 1.3

Goethe-Zertifikat B1 MINI-SKUPINA

(4 - 5 osob)

výběr z přípravných materiálů a modelových testů

 st

17:00 - 18:30

 5.000,- Kč*  přihlásit se →
011 B 2.4

Goethe-Zertifikat B2 MINI-SKUPINA

(4 - 5 osob)

výběr z přípravných materiálů a modelových testů

 st

18:45 - 20:15

 5.000,- Kč*  přihlásit se →
012 C 1.3

Goethe-Zertifikat C1 MINI-SKUPINA

(4 - 5 osob)

výběr z přípravných materiálů a modelových testů

 st

18:45 - 20:15

 5.000,- Kč*  přihlásit se →

* návštěvníci připravných kurzů v GZ Pardubice dostanou 15% slevu na zkoušky v Goethe-Zentru

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – 1 x 90 min. týdně (30 vyuč. hod.)
013  

Betreute Lerngruppe: NJ pro děti 8-13

zábavný a interaktivní kurz pro děti,

integrovaný kurz pro různé úrovně

 út

15:00 - 16:30

4.500 Kč

 více

informací
014  

NJ pro mládež 13-16 - A1

zábavný a interaktivní kurz pro mládež

čt

15:00 - 16:30

4.500 Kč přihlásit se →
015  

NJ pro mládež 13-16 - A2

zábavný a interaktivní kurz pro mládež

 st

15:30 - 17:00

4.500 Kč přihlásit se →
016

 

Goethe-Kids-Treffen

Kroužek pro děti, které už mluví velmi dobře německy. Celkem 15 setkání.

liché pátky

15:00 - 17:00

 2.500 Kč

na celý rok

 více

informací

017  

Medienwerkstatt

Kroužek pro děti i mládež, které rádi pracují s médii a už mluví německy (od A2). Celkem 15 setkání.

sudé pátky

15:00 - 17:00

 2.800 Kč

na celý rok

 více

informací

 Rozřazovací test

Chcete-li některý z našich kurzů navštěvovat poprvé, vyplňte prosím rozřazovací test. Pomocí písemného testu a pohovoru zjistíme Vaše jazykové znalosti a doporučíme Vám vhodný kurz. Vstupní test (písemný, s následným pohovorem) je bezplatný a můžete se k němu dostavit kdykoliv v uvedených termínech bez předchozího objednání.

Vaše přihláška do kurzu je závazná teprve po složení zálohy 1000,- Kč, buď v hotovosti v Goethe-Zentru Pardubice, prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na účet.

  • poštovní poukázkou na adresu Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54, 530 02 Pardubice, zpráva pro příjemce: "platba za kurz č. XX, název kurzu“
  • převodem na účet č. 1046023130/ 5500 (Raiffeisenbank), variabilní symbol je číslo kurzu, např. 005. Do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno a název kurzu (např. Josef Novák, kurz B2.2). 

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 6 zájemců, výjimečně i s menším počtem zájemců. V případě neotevření kurzu Vám zaplacenou zálohu samozřejmě vrátíme. Po ukončení zápisů Vám telefonicky nebo sms zprávou sdělíme, zda se Váš kurz otevře nebo ne.  Celý poplatek za kurz je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů po zahájení kurzů.

Přečtěte si prosím naše obchodní podmínky.

 

 

 

kurz 001 začátečníci: Menschen A 1
PŘIHLÁSIT SE →
čas po + st  17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
60
cena bez / s učebnicí 5.000 Kč / 5.400 Kč
Jazyková učebnice Menschen A1
Dosažená úroveň dle EU

A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 002 mírně pokročilí: Menschen A 2
PŘIHLÁSIT SE →
čas po + st  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
60
cena bez učebnicí / s 5.000 Kč / 5.400 Kč
Jazyková učebnice Menschen A 2
Dosažená úroveň dle EU

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 003 středně pokročilí: Menschen B1
PŘIHLÁSIT SE →
čas po + st  17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
60
cena bez učebnicí / s 5.000 Kč / 5.400 Kč
Jazyková učebnice Menschen B1
Dosažená úroveň dle EU

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 004 středně pokročilí: Sicher! B1+
PŘIHLÁSIT SE →
čas po  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena bez učebnicí / s 5.000,- Kč / 5.400 Kč
Jazyková učebnice Sicher B1 +
Dosažená úroveň dle EU

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 005 více pokročilí: B2
PŘIHLÁSIT SE →
čas út  17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena s učebnicí / bez 3.900,- Kč / 3.400 Kč
Jazyková učebnice Studio - Die Mittelstufe B2
Dosažená úroveň dle EU

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, takabstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 006 Deutsch im Beruf (B1+/B2)
PŘIHLÁSIT SE →
čas čt  17:00 - 18:30

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena s učebnicí / bez 3.600 Kč
Jazyková učebnice Im Beruf
Dosažená úroveň dle EU

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
Náplň kurzu

Potřebujete němčinu především v zaměstnání? Pak je tento kurz určen právě Vám! Procvičíte se v komunikaci se zákazníky, vyzkoušíte si, jak vést přijímací pohovor, podíváte se na reklamní inzeráty, naučíte se napsat objednávku či nahlásit pracovní úraz. To vše a ještě mnohem víc Vás čeká v našem novém kurzu Deutsch im Beruf.

PŘIHLÁSIT SE →  

 

 

kurz 007 velmi pokročilí C1+
PŘIHLÁSIT SE →
čas st  18:45 - 20:15

celkový počet vyučovacích hodin

á 45 minut
30
cena 3.900,- Kč / 3.400 Kč
Jazyková učebnice Sicher C1.1
Dosažená úroveň dle EU

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

PŘIHLÁSIT SE →  

 

kurz 013

Betreute Lerngruppe:

NJ pro děti 8-13

 
čas út 15:00 - 16:30
cena

4.500 Kč

Jazyková učebnice  Der grüne Max neu / Zebra / Ideen / Deutschbuch / Ausblicke
o kurzu

Tento kurz je určen dětem všech jazykových úrovní. Počet dětí tohoto věku různých jazykových úrovní je bohužel velmi malý na to, abychom otevřeli kurz pro každou jazykovovu úroveň zvlášť. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet něco nového: využít speciální koncept pro heterogenní skupiny a individuální přístup ke každému dítěti, tzn. že lektorky pracují s dětmi individuálně s různými výukovými materiály. Zároveň budou probíhat i společné výukové fáze.

V kurzu pro děti jde hlavně o to děti "rozmluvit" - mluvit budeme o tématech, která děti zajímají a v situacích, do kterých se mohou dostat. Budeme si hrát, zpívat, malovat, podíváme se na filmy a využijeme interaktivní tabuli.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org  

 

 

kurz 015 Goethe-Kids-Treffen
 
čas liché pátky 15:00 - 17:00
cena 2.500 Kč
Jazyková učebnice  
über den Kurs

Cílem kroužku je umožnit dětem hovořit německy s jinými německy mluvícími dětmi v autentických situacích. Tím mají být zachovány, resp. prohlubovány jejich jazykové znalosti. Dalším cílem je posílení sebevědomí a vědomí sounáležitosti ke skupině dětí s multikulturním zázemím.

 

Aby se děti skutečně bavily německy - všechny hovoří také plynně česky - je nutné, aby již velmi dobře němčině rozuměly a nejlépe také německy mluvily.

 

Ziel der Treffen ist, dass die Kinder mit anderen deutschsprachigen Kindern in authentischen Situationen Deutsch sprechen können. So sollen ihre Kenntnisse erhalten bleiben bzw. erweitert werden. Weiteres Ziel ist die Stärkung des Selbst- und Gruppenbewusstseins der Kinder mit multikulturellen Hintergründen.


Damit sich die Kinder wirklich auf Deutsch unterhalten – alle sprechen auch fließend tschechisch – ist es notwendig, dass sie schon sehr gut Deutsch verstehen, am besten auch sprechen.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org  

 

 

 

kurz 016 Medienwerkstatt
 
čas sudé pátky 15:00 - 17:00
cena 2.800 Kč
Jazyková učebnice  
über den Kurs

Mediální dílna je pro děti a mladistvé, kteří se zajímají o média a mají chuť sami vytvářet krátké filmy, audiohry, reportáže, obrázky atd. Ve skupině budou jak rodilí mluvčí, tak i české děti, které již v podstatě mluví německy (cca dosažená úroveň A2). Zde se němčina nebude vyučovat, nýbrž bude pracovním jazykem při vytváření projektů.

Spodní věková hranice: Děti by měly být dostatečně velké, aby zvládly samostatně pracovat ve skupinách na malých projektech. Většinou toto platí o věku 9 let a více.

Horní věková hranice: neexistuje. Od starších dětí/mladistvých se očekává, že budou připraveni spolupracovat také s mladšími dětmi.

 

Die Medienwerkstatt ist für Kinder und Jugendliche, die sich für Medien interessieren und Lust haben, selbst kleine Filme, Hörspiele, Reportagen, Bilder, etc. herzustellen. In der Gruppe sind sowohl Muttersprachler als auch "normale" Jugendliche, die schon einigermaßen Deutsch sprechen (etwa ab abgeschlossenem Niveau A2). Hier wird nicht Deutsch unterrichtet, sondern mit Deutsch als Arbeitssprache Projektarbeit gemacht.

Untere Altersgrenze: Die Kinder sollten alt genug sein, um selbstständig in Gruppen an kleinen Projekten zu arbeiten. Dies ist meist ab etwa 9 Jahren der Fall.

Obere Altersgrenze: existiert nicht. Von älteren Jugendlichen wird erwartet, dass sie bereit sind, auch mit Jüngeren zusammenzuarbeiten.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@goethepardubice.org