Voll vernetzt!

Galli Theater München

Hlavní hrdina je závislý na počítači a hry hraje při každé příležitosti. Jednoho dne převezme vládu počítač a chlapce ovládá, pouze s pomocí svého vnitřního hlasu a jedné kamarádky se chlapci podaří se odpojit: GAME OVER!  Žáci by měli rozumět minimálně základním větám a být schopni se jednoduše dorozumět. Doporučeno pro mírně pokročilé skupiny, ne pro začátečníky.  

Divadelní soubor Galli-Theater z Mnichova

Při interaktivním divadle sice žáci a žákyně nestojí na jevišti, ale publikum je vtaženo do děje pomocí otázek. Děj je přerušován, diváci tázáni a jejich odpovědi často ovlivní další vývoj představení. V této fázi vítáme, když vyučující pomáhají při problémech s porozuměním a překládají.


Diese Seite teilen