Větná melodie a plynulá řeč pomocí hudby

Fröhlicher Musik hörender MannFacesportrait - Freepik.com

Vaši žáci mají zábrany mluvit německy, protože jim např. chybí slovní zásoba, mají strach z chyb nebo je obsah učebnice nemotivuje? V našem webináři se na příkladu aktuální hudby seznámíte s aktivitami, jak krok za krokem přivést své žáky k plynulé mluvě.

Cvičení zaměřená na slovní zásobu, cvičení k zautomatizování jazykových prostředků a gramatických struktur a tipy pro plynulé mluvení. Mnohé si sami vyzkoušíme a společně popřemýšlíme, jak by se tyto aktivity daly přizpůsobit našim cílovým skupinám a jak je zaintegrovat do online výuky.

Lektorka

Freya Conesa vystudovala němčinu jako cizí jazyk na LMU v Mnichově. Je dlouholetou lektorkou Goethe Institutu, autorkou jazykových učebnic, vyučuje němčinu jako cizí jazyk a němčinu jako druhý jazyk na všech jazykových úrovních a spravuje hudební blog pro učitele (www.deutschmusikblog.de).

Účast je zdarma, počet účastníků není omezen. Workshop se koná online prostřednictvím Zoom.

Přihlásit se (jméno, škola)
Sdílejte tuto stránku