Reálie: Bdělá pozornost v německých školách

freepik.com

Na vícero německých školách se trénuje bdělá pozornost. Nejen že je tak postaráno o duševní hygienu žáků a žákyň, nýbrž mají také lepší výsledky a jsou celkově úspěšnější.

Východisko a koncept

Školní úspěch, ale také možnost „dobrého života, kdy se nám daří“ záleží také na otázce, do jaké míry se žákům a žákyním daří dosáhnout vlastní kontroly nad procesy pozornosti a využít je k rozvoji žádaných kompetencí.

Bdělá pozornost je jednak chápána jako „care“, pozornost věnovaná potřebám jiných, stejně jako „mindfulness“, tedy stav zvláštního vnímání a vědomí.

Tělesno a duševno v harmonii je prospěšné při každém procesu učení a rozvoje. Trénink bdělé pozornosti ve škole také znamená zaměření pozornosti pouze na jednu věc v daném okamžiku. Výzkum potvrzuje, že mnoho metod založených na bdělé pozornosti pomáhá redukovat stres a podporuje zdraví.

Zásadní pro vyučující a jejich žáky je sebeovládání při bdělé pozornosti, která je i v oblasti vzdělávání základním kamenem odolnosti, úcty a důvěry.

Cíle webináře

Děti a mladiství využívající bdělou pozornost se mohou lépe soustředit a umí lépe kontrolovat svá nutkání, rostou ve svém sebevědomí. Vyučující využívající bdělou pozornost jsou mnohem lépe schopni přizpůsobit se potřebám svých žáků a žákyň a vytváří během učení produktivní atmosféru, během níž se mohou všichni rozvíjet se všemi svými kompetencemi.

Vyučující účastnící se tohoto semináře

  • si budou více vědomi svého vlastního sebeovládání v roli vyučujících,
  • budou senzibilizováni, aby v rámci výuky využívali bdělou pozornost v kontaktu se všemi zúčastněnými a kromě jazykových kompetencí umožnili i sociálně-emoční učení a posílili „kompetenci žít“ svých žáků a žákyň,
  • znají metody, způsoby a (jednoduchá) cvičení, jak dosáhnout více bdělé pozornosti,
  • ví, kdy a jak mohou být tyto elementy zahrnuty do jejich výuky,
  • mohou reflektovat a dále rozvíjet nápady a koncepty na téma bdělá pozornost, a přizpůsobit je cílovým skupinám.

Popis webináře

Webinář se soustředí na školení emocionálních a sociálních schopností interaktivními a sebereflexivními tréninkovými metodami.

Nápady a návrhy prezentované ve workshopu sahají od námětů, jak mohou žáci a žákyně účinně nakládat se stresem, tím, že se seznámí s možnostmi sebevnímání, až po praktické podněty, jak do výuky integrovat fáze bdělé pozornosti, abychom podpořili celou osobnost žáků a žákyň, a ne pouze jejich výkon.

K tomu patří příklady cvičení, které mohou v každé hodině probíhat jako malé rituály, ale také metodické podněty jak využít určitá témata (zdraví, pět smyslů, pocity, společně ve škole, životní prostředí atd.) ve výuce tak, abychom rozvíjeli a zlepšovali bdělou pozornost.

Lektorka

Dr. Annegret Schmidjell (D-Murnau/Seehausen), germanistka a vědkyně v oblasti komunikačních studií, lektorka v seminářích DaF a trenérka.

Vzdělání v terapii rozhovorem, poradenství při hledání řešení problémů a v systematické psychoterapii a poradenství (Steve de Shazer, Virginia Satir, Matthias Varga von Kibéd/ Peter Müller-Egloff aj.); workshopy a další vzdělávání v humanistické psychologii a v meditacích při bdělé pozornosti (Jon Kabat-Zinn/Thich Nhat Hanh a.j.). 

Přihláška a organizace

Datum: 14.03.2022

Doba trvání: 12:00 – 16:00 hodin

Místo: online přes Zoom

Počet VH: 4 vyučovací hodiny

Lektorka: Dr. Annegret Schmidjell

O akreditaci semináře je zažádáno.

Vyučující němčiny si mohou již nyní zarezervovat místo v online workshopu. Účast je bezplatná, ale počet účastníků je omezen. Napište nám prosím jméno školy a jaké ročníky vyučujete. Třídní učitelky a učitelé budou mít při přihlášení přednost. Seminář se uskuteční prostřednictvím Zoom a link odbrží všichni cca týden předem.

Přihlásit se e-mailem
Sdílejte tuto stránku