Prometheus (diváci hrají s herci)

Bild: Angerer der Aeltere, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pověst o Prometheusovi ztvárněna žáky, kteří přišli do divadla. Žáci by měli rozumět minimálně základním větám a být schopni se jednoduše dorozumět. Doporučeno pro mírně pokročilé skupiny, ne pro začátečníky.

Divadelní soubor Galli-Theater z Mnichova

Divadlo Galli Theater München se specializuje na divadlo, kdy diváci hrají s herci. Během těchto představení, jak již temín Mitmachtheater napovídá, hrají někteří žáci pro ostatní žáky na jevišti divadlo. Zvláštní umění herců z Galli spočívá v tom, že vzniká příjemná atmosféra a mladí diváci se rádi zapojí. Aby to nebylo příliš složité, hrají se převážně známé pohádky. Vybaveni kostýmy, rekvizitami a trochou textu zvládne každý ztvárnit zlou čarodějnici, vlka nebo arogantní princeznu. Smích na jevišti i v publiku je zaručen.

s Michaelem Wenkem

Přihlásit se e-mailem
Sdílejte tuto stránku