Futopolis

Foto: Sinje Hasheider

Co se stane, když TY budeš rozhodovat? Když vezmeš moc do svých rukou?

FUTOPOLIS je multimediální hra pro diváky. Návod ke hře dostanou návštěvníci v němčině, ale tvůrci hry i my rádi pomůžeme s jazykovými problémy. Poté diváci vklouznou do rolí různých sociálních aktérů a utváří nový svět: oni určí, jaký bude.

Kdo rozhoduje, jak má vypadat škola? A existuje škola vůbec? Kolik může stát nájem? Kdo o tom rozhoduje? V této simulační hře se řeší společenskovědní a morální otázky. Je možné vytvořit spravedlivější svět? Nebo záleží nakonec stejně každému hlavně na sobě?

FUTOPOLIS otevírá prostor pro jednání, umožňuje různé strategie v sociálním jednání a pomáhá pochopit a přehodnotit sociální souvislosti a klade otázky týkající se individuální a sociální moci a odpovědnosti.

VeraVoegelin

VeraVoegelin (Leoni Voegelin a Anna Vera Kelle) vyvíjí projekty na pomezí divadla a digitálních médií. Jejich díla byla uvedena mimo jiné v Deutsches Schauspielhaus Hamburg, na „Next Level Festival for Games“ v Essenu a v rámci festivalu „Theater der Dinge“ v berlínské Schaubude. Obě hodně pracují v divadle s mladými lidmi a pro ně.

FUTOPOLIS | od 13 let. Délka trvání ca. 65 minut

Foto: Sinje Hasheider
Foto: Max Höller
Foto: Sinje Hasheider
Rezervovat vstupenky e-mailem
Sdílejte tuto stránku