Bücherwurm 2024

Bild: Getty Images/Andras Jancsik

Letošní soutěž v předčítání i kategorie Kreativ budou plné dobrodružství. Předčítat se bude z románu pro mládež „Isola“ spisovatelky Isabel Abedi.

Obracíme se na všechny žáky a žákyně základních a středních škol, kteří se učí německy, bez ohledu na to, jak dlouho. Důležité je především, aby se všichni snažili číst německy co nejsprávněji a nejvýrazněji, a nebo se kreativně vyjádřili.

Jak funguje Bücherwurm?

V tomto roce jsme vybrali thriller / milostný příběh / dobrodružný román „Isola“ od Isabel Abedi. Dvanáct mladých lidí bylo obsazeno do projektu „Big Brother“ na opuštěném ostrově, kde je snímá nespočet kamer. Pak jsou ale požádáni, aby si zahráli zdánlivě neškodnou hru, která se jim vymkne z rukou… Slibujeme napínavý, svižný thriller pro mládež od 14 let. Všechny zúčastněné školy obdrží německé texty a český překlad v digitální podobě.

Ti, kteří chtějí předčítat klasickým způsobem, čtou úryvek z příslušné kapitoly své kategorie. Soutěžící v kategorii Kreativ mohou buď pracovat s texty nebo napsat vlastní scénku / film na jedno z témat, která románu dominují, a to „Poprvé zamilován/a“, „Jaké 3 věci si s sebou vezmu na pustý ostrov?“ nebo „Castingová show“. Způsob zpracování těchto témat je zcela na soutěžících: mohou být zazpívány, prezentovány jako animovaný videopříběh, jako Poetry-Slam nebo zatančeny: vše je možné.

Kategorie 2024

Kdo chce klasicky předčítat, vybere si úryvek textu o délce cca 3 minut z kapitoly, která je určena pro jeho kategorii.

Také u kategorie Kreativ platí, že by soutěžní příspěvky neměly trvat déle než 3 minuty. Kromě toho musí obsahovat slyšitelné texty v němčině. Zda ale soutěžíte – v týmu nebo jako jednotlivec – natočíte film, zahrajete krátkou scénku, zazpíváte, přednesete Poetry-Slam či zatančíte, to je zcela na Vašem rozhodnutí. Viděli jsme, co dokážete a moc se těšíme na Vaše další nápady!

Prezentovány budou výhradně příspěvky přítomných soutěžících. Pouze ve výjimečném případě bude akceptována přítomnost online.

Školy smí v každé kategorii klasického předčítání poslat do finále pouze jednoho soutěžícího, v kategorii Kreativ smí z každé školy do finále 2 týmy.

Přehled kategorií

Předčítání:

I. Základní školy

II. Gymnázia – nižší stupeň

III. Vyšší Gymnázia začátečníci (0-2 roky výuky NJ) a SOŠ

IV. Vyšší Gymnázia pokročilí (více než 2 roky výuky NJ)

V. Deutsch-Spezial (soutěžící z vícejazyčných rodin nebo ti, co žili delší dobu v německy mluvící zemi – nezáleží na věku a typu školy)

Kreativ: Kategorie VI

Přihlásit se je možné ihned neformálně e-mailem (). Uveďte prosím, z jaké jste školy. Soutěžní texty zašleme do konce ledna.

Školní kolo a finále 2024

Ve školním kole bude vyhlášen vítěz v každé kategorii. V kategorii Kreativ smí do finále 2 vítězové / vítězné týmy.

Jména vítězů školních kol (s údajem, jaký úryvek budou předčítat) je nutné zaslat 15.4.2024 na e-mail . Pokud si Vaši žáci připraví soutěžní film, je potřeba tento taktéž dodat k tomuto datu.

Finále se koná ve středu, 24.04.2024 v Divadle 29 v Pardubicích.

Ceny

Přítomné publikum vybere ze všech účastníků svého favorita a kromě cen poroty bude udělena i cena publika! Doufáme tedy v početné solidární publikum 🙂 Vítězové obdrží jako vždy perníkovou knihu – ale ceny máme připraveny pro všechny soutěžící. Kromě toho pozveme – stejně jako v minulých letech – na začátku června všechny vítěze na výlet do Goethe-Institutu v Praze.

Mezi všemi školami, účastnícími se finále, bude také slosováno 10 knih v němčině pro školní knihovnu.

JÍZDNÉ

Soutěžícím ve všech kategoriích, kteří nejsou z Pardubic, proplatíme jízdné na finále za těchto třech podmínek:
1. Jednotlivá jízdenka stojí více než 30 Kč.
2. Pro školu bude poplaceno jízdné v maximální výši do 600 Kč.
3. Pošlete nám jízdenky (nejlépe online jízdenky e-mailem) spolu s vyplněným formulářem pro vyúčtování jízdného.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Předčítání

1. Interpretace, výraz a nápaditost (max. 25 bodů)

Porozuměl/a soutěžící atmosféře a ladění textu? Umí je zprostředkovat posluchačům? Hodí se forma k obsahu? Zde nejde o přehnanou gestikulaci a herecký výkon.

2. Technika čtení (max. 15 bodů)

Jak plynule se čte, jak souvislá je větná melodie, vyslovuje se se správným přízvukem? Přeřeknutí se není žádná hrůza!

3. Fonetika (max. 10 bodů)

Jak správně je vyslovováno? Dochází k neporozumění z důvodu špatné výslovnosti?

Kreativ

1. Originalita a nápad (max. 10 bodů)

Bylo vytvořeno něco nového? Bylo to kreativní? Existuje jasný odkaz na literární předlohu? Bylo porozuměno textu? Možná dokonce i něco dovymyšleno?

2. Dramatika (max. 10 bodů)

Bylo tam napětí od začátku do konce? Drama? Působí to uceleně?

3. Provedení / Umělecký výkon (max. 10 bodů)

Jak zdařilé je celkové provedení? Jak přesvědčivé je vystoupení? Jak dobrý je umělecký výkon? (divadlo, tanec, zpěv, film atd.)?

4. Jazyk (max. 20 bodů)

Jak plynule se mluví? Jak přirozená je větná melodie? Dochází k neporozumění z důvodu špatné výslovnosti a intonace?

Přihlásit se neformálně (uveďte prosím jméno školy)
Sdílejte tuto stránku