Bücherwurm 2022

Hanser Literaturverlag

Po velkém úspěchu a pozitivní odezvě se bude Bücherwurm i letos konat online. Sami si můžete vybrat, zda se naší kreativní soutěže v předčítání zúčastníte u nás v Pardubicích nebo raději ve Vědecké knihovně Olomouc nebo v Goethe-Zentru v Českých Budějovicích.

Obracíme se na všechny žáky základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst.

Jak bude online soutěž Bücherwurm probíhat?

Letos bude úkolem soutěžících sami nebo v týmu přednést / přehrát / interpretovat básně nebo krátké texty švýcarského autora Franze Hohlera. Každá kategorie dostane 12 textů včetně volného překladu pro lepší porozumění. Účastníci si vyberou pro svůj přednes / přepracování tolik básní, aby výstup trval cca 3 – 5 minut – ať už jeden delší text nebo tři krátké básně. Doporučujeme zapojit celou třídu: v rámci skupinové práce nebo práce ve dvojicích je možné s básněmi pracovat a pak si je společně představit. Výběr básní pak bude snazší. 

Jakým způsobem budou básně a texty prezentovány, záleží zcela na soutěžících: Klasicky předneseny nebo zazpívány, jako animovaný příběh, zatančeny nebo přečteny sborově: vše je možné. Pro online Bücherwurm platí: Školy smí poslat do finále své 3 nejlepší týmy pro kategorii.

Přihlašovat se je možné ihned a neformálně na e-mail . Texty rozešleme do konce ledna.

Školní kolo a finále 2022

Ve školním kole budou vyhlášeni tři nejlepší účastníci (ať už jednotlivci nebo týmy). Jména vítězů a informaci, se kterými básněmi či texty budou soutěžit, nám prosím zašlete do 15. dubna e-mailem na Kromě toho musí všichni soutěžící zaslat své video – nejlépe taky do 15.4.

Finále bude jako malý filmový festival, který proběhne online pátek, 22. dubna prostřednictvím Zoom. Během finále

  • se soutěžící krátce představí a
  • poté se přehrají videa a
  • porota je naživo ohodnotí.

A JEŠTĚ: Publikum si zvolí mezi všemi účastníky svého favorita a dodatečně bude kromě cen poroty udělena i cena diváků! Doufáme tedy v početné solidární publikum 🙂 Vítězové obdrží jako vždy perníkovou knihu – ale ceny čekají na všechny účastníky. 

Kromě toho od nás 10 vylosovaných škol, účastnících se finále, obdrží německé knížky do školní knihovny.

Kategorie 2022

Pro každou kategorii platí: je možné prezentovat klasicky nebo kreativně a sám nebo v týmu. Tři nejlepší účastníci školního kola z každé kategore smí do finále.

I. Základní školy

II. Gymnázium A – nižší stupeň

III. Gymnázium B – vyšší stupeň začátečníci (0-2 výuky němčiny)

IV. Gymnázium C – vyšší stupeň pokročilí (od 2 let výuky němčiny)

V. Odborné školy a obchodní akademie

VI. Deutsch-Spezial (žáci z vícejazyčných rodin nebo ti, co déle žili v německy mluvících zemích – nezáleží na věku a typu školy)

Kritéria hodnocení

1. Interpretace, výraz a nápaditost (max. 25 bodů)

Porozuměl/a soutěžící atmosféře a ladění textu? Umí je zprostředkovat posluchačům? Hodí se forma k obsahu? Nejde zde o přehnanou gestikulaci a herecký výraz.

2. Technika čtení (max. 15 bodů)

Jak plynule se čte, jak správná je větná melodie, je vyslovováno se správným přízvukem? Přeřeknutí není žádná tragédie!

3. Fonetika (max. 10 bodů)

Jak správně je vyslovováno? Dochází kvůli špatné výslovnosti k neporozumění? 

Přihlásit se neformálně (prosíme o název+adresa školy)
Sdílejte tuto stránku