Radost z překladu 2015

Překladatelská soutěž Goethe-Zentra Pardubice

 Übersetzungslust 2015 A je to tady! V létě 2015 máte již podruhé možnost zúčastnit se překladatelské soutěže pro němčináře – labužníky: oddejte se radosti z překládání! V tomto roce budeme překládat z němčiny do češtiny německé populární písně. Převod textu písně z jednoho jazyka do druhého vyžaduje jazykové a kulturní vcítění, kreativitu, téměř detektivní intuici a nezkrotnou vášeň – a také cit pro rytmus a muzikálnost. Krátce a jasně řečeno: vše, čím se chceme zabývat o prázdninách :)

Co se bude překládat?

Soutěžící dostanou k dispozici seznam šesti populárních písní, z nichž si dvě zvolí a následně přeloží do češtiny. Požadován je „pouze“ překlad textu písně, doplnit notový záznam není nutné.

Vybrané písně jsou směsicí starší klasiky populární hudby a aktuálních hitů. Z licenčně právních důvodů poskytneme soutěžícím písně pouze jako odkazy na YouTube:

AnnenMayKantereit: 21, 22, 23

Annett Louisan: Drück die 1 (hier auch mit Video)

Christina Stürmer: Mama Ana Ahabak

Die Toten Hosen: Steh auf, wenn Du am Bodern bist

Roger Cicero: Zieh die Schuh aus

Wir sind Helden: Nur ein Wort

 

V případě těžkostí s přehráním písní či problémů s nalezením textu písně nás, prosím, kontaktuje – rádi pomůžeme!

Mimořádné ocenění

Kdo nám zašle soutěžní písně nejen jako text, nýbrž jako hudební nahrávku (zpěv s nebo bez hudebního doprovodu), má šanci získat mimořádné ocenění.

Porota

Porota se skládá ze dvou nezávislých, vysoce kvalifikovaných osobnosti z české překladatelské a hudební scény.

 Kritéria hodnocení

  1. Do jaké míry se podařilo převést do češtiny jazykový styl? Zůstala zachována atmosféra textu?
  2. Do jaké míry se podařilo zachovat rytmus, tedy důraz na určité slabiky ve srovnání s originálem?
  3. Obsahová přiměřenost a přesnost jednotlivých pasáží (vyvážený poměr volného překladu v kreativním slova smyslu a precizního přesného překladu)
  4. Kreativní zpracování překladu
  5. Čtivost, návaznost a kontinuita cílového textu (působí text dobře i bez znalosti originálu?)

 

 Kdo se může zúčastnit?

Všichni, kdo rádi překládají bez rozdílu věku – samozřejmě s výjimkou těch, kteří se překladům z němčiny do češtiny věnují profesionálně.

K účasti vyzýváme obzvlášť učitele a učitelky němčiny!

 

Co můžete vyhrát?

Výhrou budou zcela jistě nabyté zkušenosti, jazykový cit, velmi důležitá je zpětná vazba (ke svému překladu získáte hodnocení) a možná také ještě větší radost z překládání.

Kromě toho získají autoři nejpozoruhodnějších překladů skvělé ceny jako poukázky do knihkupectví, hudební CD, knihy, čtenářské průkazy do knihovny GI Praha s možností využití Onleihe.

1. cena

tablet (abyste mohli po večerech vychutnávat (německé) e- knihy nebo poslouchat další písně v němčině)

Mimořádné ocenění

tablet (abyste mohli po večerech poslouchat německou hudbu a zaznamenávat si Vaše další nahrávky)

 

Jak se přihlásit?

Zcela neformálně kdykoli mailem či osobně v GZ Pardubice.

Uzávěrka soutěže:  6. září  2015

Formát:

Překlad textu je třeba doručit do GZ Pardubice nejpozději do 6. 9. 2015, a to v následující podobě:

3 vytištěné exempláře překladu dvou písní

opatřené krycím jménem (Překladatelé musí použít krycí jméno, aby překlady mohly být vyhodnoceny anonymně)

formát papíru A4

řádkování 1,5

písmo Arial nebo Times New Roman (standardní písmo)

velikost písma 12

neformátováno

Překlady jsou hodnoceny anonymně: na soutěžní překlad se proto nepodepisujte, ale označte jej krycím jménem, pod nímž se rozhodnete soutěžit. Ke kopiím originálu a vlastního překladu přidejte zalepenou obálku označenou svým krycím jménem a do ní vložte potřebné osobní údaje:

Jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, věk, povolání/škola/výdělečná činnost, čestné prohlášení, že překlad provedl účastník soutěže sám.

Pro mimořádné ocenění: Hudební nahrávky budou hodnoceny zvlášť. Datový soubor na CD či jiném nosiči dat označte, prosím, krycím jménem a přiložte k vytištěným překladům a obálce s osobními údaji, označené taktéž krycím jménem.

Všechny texty bude hodnotit dvoučlenná porota nezávisle na sobě. Vítězové budou vyhlášeni začátkem listopadu 2015 při slavnostním vyhlášení výsledků, přičemž budou zveřejněna pouze jména prvních tří nejlépe hodnocených překladů. Každý z překladatelů obdrží připomínky ke svému překladu, které nebudou uvedeny do souvislosti s jeho umístěním.

Přeložené texty se stávají majetkem Goethe-Zentra, které s nimi může naložit dle svého uvážení.