Proměna!

Kreativní soutěž

Naše letošní letní soutěž bude na téma: „Proměna“. U příležitosti výstavy s prvky virtuální reality „VRwandlung / ProměnaVR / MetamorphosisVR“, kterou můžete od 10. do 24. září navštívit v prostorách Goethe-Zentra, bychom rádi navíc prezentovali zcela uchopitelná, a ne virtuální díla od všech kreativních soutěžících, učících se německy.

Vůbec se přitom nemusí jednat o Kafku či Gregora Samsu – cokoliv je možné! Proměna dítěte v dospělého, zlého člověka v milou osobu, proměnit se může krátké slovo ve dlouhé a také komár ve velblouda. Důležité je, že soutěžící svůj příspěvek vytvořili sami a jsou tedy majiteli autorských práv.

Nejkrásnější / nejzajímavější / nejnápaditější / nejinspirativnější díla vystavíme v Goethe-Zentru Pardubice a na našich webových stránkách.

Uzávěrka soutěže je 5. září 2018

Kdo se může zúčastnit? Všichni!

Porota zohlední věk i dosažené znalosti němčiny. Je možné zúčastnit se jako jednotlivec nebo soutěžit v týmu.

Proč se soutěže zúčastnit?

Protože je to zábava! Protože můžete ukázat, jak jste kreativní. Protože můžete vyhrát drobné ceny, např. DVD, knihy, CD, čtenářské průkazy, poukázky…

Kategorie:

I. Text

Minimálně 1 slovo, maximálně 2 strany DIN A4. Nezáleží na druhu textu: báseň, povídka, esej... ideálně v digitální formě, možné taky na papíře. Nejdůležitější je ale, že dílo bude vlastnoručně sepsáno.

II. Obrázek

Maximálně ve velikosti DIN A3. Nezáleží na tom, zda to bude foto, kresba, malba nebo mědirytina... Podstatné je, že bude Vámi vytvořena.

III. Film

Maximálně 5 minut dlouhý. Krátký film, hudební video nebo monolog – je to jedno. Podstatné jsou hýbající se obrázky se zvukem, které mají něco společného s „proměnou“.  

IV. Socha

Jediná podmínka: dá se odnést a musí se vejít do Goethe-Zentra... A samozřejmě odpovídat tématu.

 

Co je potřeba udělat, abych se mohl/a zúčastnit?

Hotový text, obrázek, film nebo sochu zaslat do 5. 09. 2018 na adresu

Goethe-Zentrum Pardubice
Evropský spolkový dům
Klášterní 54
530 02 Pardubice

Pokud je Vaše dílo v digitální formě, tak je prosím zašlete na

info@goethepardubice.org

Kromě jména a věku, příp. školy / třídy / učitelky kreativních soutěžících potřebujeme také potvrzení, že jste dílo sami vytvořili a že jste tedy majiteli autorských práv. To znamená: nepoužít jen tak hudbu z internetu pro Vaše video! Jinak bychom Váš příspěvek nemohli zveřejnit, což bychom ale rádi.