Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Evropský spolkový dům
Klášterní 54
530 02 Pardubice

Út, St, Čt - 15.00 - 17.30
Po, Pá, So, Ne - zavřeno

Tel. +420 739 833 611
E-Mail: info@goethepardubice.org

Projektový den na Vaší škole

Projektový den na Vaší školeTato nová nabídka je určena především gymnáziím, která mají z různých důvodů jen občasnou možnost podílet se na kulturním programu Goethe-Zentra Pardubice či postrádají kontakt s rodilými mluvčími.

 

 

 

 

Co je projektový den?

Na Vaší škole uskutečníme společně s žáky malý projekt – například Fotopříběh. Účast na projektu by měla být dobrovolná, skupina může být tvořena žáky různých tříd či kurzů. Projekt trvá přibližně 3 hodiny, zúčastnit se může maximálně 12 žáků. V jednom dni lze stihnout dva projekty.Die Schüler schreiben das Storyboard

Cíle

Projektový den  by měl dloužit k dvěma věcem: zaprvé, žákům by měla být poskytnuta příležitost, strávit neobvyklý, inspirativní a velmi kreativní den s němčinou. Zadruhé slouží projekt jako zdroj motivace a nových nápadů pro učitele a jejich vlastní výuku němčiny. V Šumperku se to naprosto skvěle podařilo – což je mimo jiné také zásluha tamějších fantastických žáků!

Jelikož jsou náklady a výdaje na takovýto projekt opravdu vysoké, můžeme v současné době nabídnout uskutečnění projektu  na Vaší škole pouze dvakrát za školní rok. V případě zájmu nás kontaktujte.

Příklad: Gymnázium Šumperk

Projekttag in Šumperk

V prosinci 2012 se takovýto projektový den konal poprvé, a to na Gymnáziu Šumperk. Učitelky PhDr. Bohumila Kučerová a Mgr. Daniela Tesařová ho připravily společně s Goethe-Zentrem Pardubice.

Účast žáků byla dobrovolná. Utvořily se dvě skupiny o maximálně 12 žácích, z různých tříd a s různou jazykovou úrovní. V přípravné fázi se žáci měli seznámit s pohádkou bratří Grimmů „Sněhurka“ a zodpovědět dotazník. Tyto odpovědi poté tvořily základ pro fotopříběhy.

Die Teilnahme der Schüler war freiwillig. Es wurden zwei Gruppen von maximal 12 Schülern aus verschiedenen Klassen mit verschiedenen Sprachniveaus gebildet. Als Vorbereitung mussten sich die Schüler mit dem Grimm-Märchen „Schneewittchen“ auseinandersetzen und einen Fragebogen beantworten.  Diese Antworten bildeten dann  die Grundlage für die Foto-Stories.

Projekttag in Šumperk

Během 3 hodin vytvořili žáci s obrovským nasazením a spoustou nápadů 4 fotopříběhy, ve kterých byla stará pohádka více či méně zasazena do dnešní doby. Komunikace s vedoucí projektu probíhala v němčině, žáci mezi sebou i s učiteli komunikovali částečně německy a česky.

Nejprve žáci podle návodu navrhli osnovu příběhu, pak fotografovali, materiál přenesli do počítače, napsali a namluvili dialogy a navrhli název. Výsledky můžete vidět zde:

 

Schneewittchen1

Schneewittchen2

Schneewittchen3

Schneewittchen4