Projektový den na Vaší škole

Die Schüler schreiben das StoryboardTato nová nabídka je určena především gymnáziím, která mají z různých důvodů jen občasnou možnost podílet se na kulturním programu Goethe-Zentra Pardubice či postrádají kontakt s rodilými mluvčími.

Co je projektový den?

Na Vaší škole uskutečníme společně s žáky malý projekt – například Fotopříběh. Účast na projektu by měla být dobrovolná, skupina může být tvořena žáky různých tříd či kurzů. Projekt trvá přibližně 3 hodiny, zúčastnit se může maximálně 12 žáků. V jednom dni lze stihnout dva projekty.

Cíle

Projektový den  si klade za cíl dvě věci:jednak poskytuje žákům  příležitost strávit neobvyklý, inspirativní a velmi kreativní den s němčinou. A pakje také zdrojem motivace a nových nápadů pro učitele a jejich vlastní výuku němčiny. V Šumperku se to naprosto skvěle podařilo – což je mimo jiné také zásluha tamějších fantastických žáků!

Jelikož jsou náklady a výdaje na takovýto projekt opravdu vysoké, můžeme v současné době nabídnout uskutečnění projektu  na Vaší škole pouze dvakrát za školní rok. V případě zájmu nás kontaktujte.

Příklad: Gymnázium Šumperk

Projekttag in Šumperk

V prosinci 2012 se takovýto projektový den konal poprvé, a to na Gymnáziu Šumperk. Učitelky PhDr. Bohumila Kučerová a Mgr. Daniela Tesařová ho připravily společně s Goethe-Zentrem Pardubice.

Účast žáků byla dobrovolná. Utvořily se dvě skupiny o 12 žácích, z různých tříd a s různou jazykovou úrovní. V přípravné fázi se žáci měli seznámit s pohádkou bratří Grimmů „Sněhurka“ a zodpovědět dotazník. Tyto odpovědi poté tvořily základ pro fotopříběhy.

Projekttag in Šumperk

Během 3 hodin vytvořili žáci s obrovským nasazením a spoustou nápadů 4 fotopříběhy, ve kterých byla stará pohádka více či méně zasazena do dnešní doby. Komunikace s vedoucí projektu probíhala v němčině, žáci mezi sebou i s učiteli komunikovali částečně německy a česky.

Nejprve žáci podle návodu navrhli osnovu příběhu, pak fotografovali, materiál přenesli do počítače, napsali a namluvili dialogy a navrhli název. Výsledky můžete vidět zde:

 

Schneewittchen1

Schneewittchen2

Schneewittchen3

Schneewittchen4