Návštěvy školních tříd

SchulbesuchChceme Vaše žáky motivovat a ukázat jim němčinu jinak a zblízka. Německy se dá opravdu komunikovat, to jim ukáže setkání s „opravdovou" rodilou mluvčí, s níž si mohou popovídatUsmívající se. „Německá rallye"  je upozorní na množství německých výrobků, kterými jsme obklopeni v každodenním životě, a objasní výhody znalosti němčiny v povolání i v životě. Jazykové animační hry nejenom zaujmou, ale především ukáží, kolik společných rysů má němčina a čeština. A pokud Vám ani tohle nestačí, promítneme Vám rádi nějaký německý film, dokument nebo seriál.

To psal student z gymnázia Dašická o návštěvě:

5.B na rallye v němčině

Dne 16.3.2015 jsme s naší skupinou němčiny navštívili Goethe-Centrum v ESD na Pernštýnském náměstí. Po příchodu jsme byli mile přivítáni vedoucí centra paní Ingou Meissner. Po krátkém seznámení jsme byli rozděleni do skupinek po 2 až 3, ve kterých jsme pak pracovali na různých stanovištích. Naše aktivita byla celou hodinu 100% a úkoly nás bavily. Hledali jsme knížky podle zadání, poslouchali německé nahrávky, hráli Deutsch-kvíz, natáčeli anketu a mnoho dalšího. Bohužel jsme se v 10:30 po poslední hře museli s německým centrem rozloučit a odebrat se zpět do školy na skvělou písemku z češtiny.

Děkujeme za návštěvu centra.

David Marel, 5.B