Nabídka pro učitele/školní třídy

  • Projektový den: Na Vaší škole uskutečníme společně s žáky malý projekt – například Fotopříběh.
  • setkání tříd s rodilým mluvčím v Goethe-Zentru - jedinečná možnost získat „motivační injekci“ složenou z her, poznatků a slovíček
  • cyklus „Jdeme do kina“ – ve spolupráci s CineStarem a dalšími kiny prezentujeme aktuální německé filmy s českými titulky
  • jarní soutěž v předčítání v němčině (Der Bücherwurm)
  • podzimní Německý divadelní festival Pardubice – nabízíme řadu dopoledních divadelních představení pro žáky a jedno večerní představení pro dospělé
  • další vzdělávání učitelů němčiny

Nabídka pro všechny zájemce o němčinu

  • filmová představení v Goethe-Zentru Pardubice (zdarma)
  • semináře k vlastivědě německy mluvících zemí a besedy s rodilými mluvčími
  • večerní divadelní představení pro dospělé v rámci podzimního Německého divadelního festivalu Pardubice
  • soutěže

Kalendář akcí

Kdy?

 

Co?

 

15.9. - 29.10.2020

Goethe-Zentrum

Tematický prostor: Imerze - skok do moře dat

hry z německých studií, hry v němčině, virtuální

realita a 360° žurnalismus

26., 27., 29.10.2020

online (webinář)

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny

Deutschunterricht Online / Výuka němčiny online

se zaměřením na začátečníky A1

13.10. - 19.11.2020

Divadlo 29

Německý divadelní festival Pardubice

Listopad 2020

Goethe-Zentrum

Tematický prostor: Bauhaus

14.11.2020

Goethe-Zentrum

Jazykové zkoušky Goethe-Zertifikat B1, B2

přihlášky do 2.10.2020

28.11.2020

9 - 16 hodin

Goethe-Zentrum

Hudba ve výuce němčiny

seminář dalšího vzdělávání pro učitele NJ s burzou

nápadů

s Friderike Komárek