Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Evropský spolkový dům
Klášterní 54
530 02 Pardubice

Út, St, Čt - 15.00 - 17.30
Po, Pá, So, Ne - zavřeno

Tel. +420 739 833 611
E-Mail: info@goethepardubice.org

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé.  Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška dokládá, že účastník…

  • rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
  • si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
  • umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
  • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Předpoklady

  • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let.
  • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B1 předpokládá jazykové znalosti na třetím kompetenčním stupni (B1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 300 až 650 výukových jednotek po 45 minutách.

 

Další informace a cvičební materiály k
Goethe-Zertifikat B1

Materiály ke stažení