Přidej se ke GOETHE-KIDS!

Co to znamená?

Jedná se o skupinu dětí a mládeže, pro které je němčina mateřským jazykem, pocházejí ze smíšených rodin, nebo zkrátka umí perfektně německy.

Proč?

Dobře se bavit. Poznat nové lidi. Mluvit německy. Zkrátka něco podniknout.

Kdo se může zúčastnit?

Děti a školní mládež, pro které je němčina mateřským jazykem, pocházejí ze smíšených rodin, nebo zkrátka umí perfektně německy - ať už z jakéhokoli důvodu.

Zábavné odpoledne s Goethe-Kids               

Každý lichý pátek v 15:00 hodin se schází Goethe-Kids. Nekoná se žádné vyučování, ale všichni spolu podnikáme něco zábavného. Někdy jsme kreativní, někdy spíše sportujeme, jednou jsme uvnitř, podruhé trávíme čas venku. Goethe-Kids samozřejmě spoluvytváří program našich setkávání a užívají si "německého" odpoledne s kamarády.

"Kurz Goethe-Kids" bude "Betreute Lerngruppe: NJ pro děti 8-13"

U některých to hapruje ve psaní, jiní by si měli rozšiřovat slovní zásobu nebo více trénovat výslovnost. A to vše na různých úrovních... V tomto kurzu vypracujeme pro každé dítě individuální učební plán. Vedle samostatné práce, při které je učitel vždy k dispozici a v případě potřeby pomůže a poradí, nabízí kurz také společné zábavné výukové aktivity. Děti se tedy podporují navzájem a učí se jak ve skupině, tak i samostatně.  

Medienwerkstatt: nejen pro Goethe-Kids

Mediální dílna (sudé pátky 15:00 - 17:00) je pro děti a mladistvé, kteří se zajímají o média a mají chuť sami vytvářet krátké filmy, audiohry, reportáže, obrázky atd. Ve skupině budou jak rodilí mluvčí, tak i české děti, které již v podstatě mluví německy (cca dosažená úroveň A2). Zde se němčina nebude vyučovat, nýbrž bude pracovním jazykem při vytváření projektů.

Spodní věková hranice: Děti by měly být dostatečně velké, aby zvládly samostatně pracovat ve skupinách na malých projektech. Většinou toto platí o věku 9 let a více.

Horní věková hranice: neexistuje. Od starších dětí/mladistvých se očekává, že budou připraveni spolupracovat také s mladšími dětmi.