Goethe-Zentrum Pardubice
Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 54
530 02 Pardubice

Út, St, Čt - 15.00 - 17.30
Po, Pá, So, Ne - zavřeno

Tel. +420 466 512 093
Mobil: +420 739 833 611
E: info@goethepardubice.org

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve druhé části vzdělávacího cyklu (2 ze 3) stojí v popředí výukové a kvízové aplikace a aplikace podněcující spolupráci. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: Kahoot, Quizlet, Padlet, Ethernet und Google-Docs/Presentaions (všechny existují i ve verzi pro Android). Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

V Goethe-Zentru Pardubice jsou ve výuce využívány iPady. Na základě velmi dobrých zkušeností budou v tomto semináři vyzkoušeny různé aktivity. A to nejlepší nakonec: Účastníci semináře si mohou na 3-4 týdny zapůjčit pro svou výuku sadu iPadů (podle momentální dostupnosti)!

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín: Pondělí, 24.9.2018
Čas: 13:30 - 16:45  hodin
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Cena: 100 Kč
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 19.9.18 mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Další termíny v cyklusu

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty: čt, 25.10.2018

Část I: Vypravění přiběhu na jaře 2019

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve třetí části vzdělávacího cyklu (3 ze 3) stojí v popředí výukové projekty a rallye. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: jak vytvořit QR-kódy, interaktivní videoúlohy s isl, Actionbound, iMovie. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

V Goethe-Zentru Pardubice jsou ve výuce využívány iPady. Na základě velmi dobrých zkušeností budou v tomto semináři vyzkoušeny různé aktivity. A to nejlepší nakonec: Účastníci semináře si mohou na 3-4 týdny zapůjčit pro svou výuku sadu iPadů (podle momentální dostupnosti)!

Seminář je akreditován MŠMT.

 

Termín: Čtvrtek, 25.10.2018
Čas: 13:30 - 16:45  hodin
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Cena: 100 Kč
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 22.10. mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Další termíny v cyklusu

Část I: Vypravění přiběhu

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

na jaře 2019

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Landeskunde auf ganzer Linie 2 / Reálie na druhou

Otázkou, jak učit reálie, se učitelé zabývají velmi často. Dávno již není možné frontálně přednášet, a tak se tento seminář bude opět zabývat interaktivními formami zprostředkování znalostí o německy mluvících zemích. Lektorka nabídne několik zajímavých forem práce. Čím více se žáci zajímají o cizí zemi, tím větší zájem mají pak o výuku cizího jazyka. A: při učení se o cizí zemí se také zároveň učíme jazyk, takže vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou.

V tomto semináři se seznámíte s dalšími různými výukovými aktivitami jako jsou práce na stanovištích, reklamní spoty, populární písně, novinové články či deskové hry - to vše se dá úspěšně využít při výuce. A Vaši žáci se díky těmto aktivitám dozvědí hodně informací o německy mluvících zemích a zároveň si potrénují němčinu: gramatiku, slovní zásobu i ústní projev. Na závěr je připravena burza nápadů, kdy učitelé a učitelky představí další aktivity, které již ve výuce vyzkoušeli.

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivity, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností - kdo ale bude prezentovat, neplatí poplatek za seminář. 

Seminář je akreditován MŠMT.

 

Termín: Sobota, 1.12.2018
Čas:  9:00 - 16:00 hodin (1 hodina přestávka na oběd - GZP nezajišťuje)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 250 Kč (prezentující zdarma)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 26.11. mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".

Kdo prezentuje, neplatí poplatek za seminář :-)