2021

Cyklus workshopů:

Výuka němčiny (online) s dobrou náladou

Výuka němčiny ve škole je samozřejmě snazší než online. Ale jak už zpívá Frank Zander: Da kannste nix machen, das ist eben so. V našem cyklu workshopů bychom rádi představili aktivity a metody, jak do vyučování dostat více dobré nálady a atmosféry: jak během synchronních online hodin, tak v rámci asynchronního samostudia. Zábava při učení není účelem sama o sobě: učíme se lépe, je-li to pro nás zábavné. A zvláště v této době bychom rádi našim žákům učení osladili. 

"Hry", "Pohyb", "Interakce" a "Miniprojekty" - to jsou témata, která budou stát v popředí našich workshopů. V následujícíh týdnech budou zveřejněny další termíny a podrobnosti. Z důvodu krátkodobého plánování programu nejsou nabízené workshopy akreditovány MŠMT.

 

10 her v online výuce němčiny (online workshop)

Spielbrett mit FigurenHrát si je zábava a také je tak možné efektivně trénovat jazykové dovednosti: ať už jsou to dovednosti komunikační nebo gramatické struktury, anebo obojí :-) Jak je možné využít svou oblíbenou deskovou hru i během online výuky? A jak je možné pomocí powerpointu za několik málo minut vytvořit vlastní hru? Jak můžeme nahradit kostku a kartičky? A které nápady se již mnohokrát úspěšně osvědčily? 

Během workshopu Vám představíme 10 her jazykové úrovně A1 až B1 a krátce si je zahrajeme. Kromě toho budou vysvětleny technické aspekty při úpravě her a vše si vyzkoušíte.

Termín:

Pátek, 15.1.2021

Doba konání:

 13:00 - 14:30 hodin

Počet VH:

2

Lektorka:

Inga Meissner, M.A.

Poplatek:

zdarma

Přihláška:

neformálně e-mailem na info@goethepardubice.org (Uveďte prosím své jméno, kontakt a školu)

 

 

Pohybové hry v (online) výuce (Online-Workshop)

Bewegung Velice nás těší, že náš druhý online workshop pro dobrou náladu povede renomovaná lektorka Claudia Böschel! Ve středu 10.2. od 13 hodin s Vámi společně vyzkouší krátké pohybové aktivity, které jsou neuvěřitelně účinné: zvyšují koncentraci, zlepšují schopnost něco si zapamatovat a také Vás pobaví a dobře naladí. Pohybové hry v online výuce jsou možná skoro důležitější než při prezenčním vyučování. Proč tomu tak je a jak to funguje, Vám v tomto online workshopu vysvětlí Claudia Böschel: "Mozek pracuje nejlépe, když je tělo občas v pohybu (...) Výuka je pak snazší, efektivnější a uvolněnější." 

Claudia Böschel žije a pracuje ve Fürthu jako lektorka a učitelka jazyků, jako blogerka, věnující se DaF/DaZ, jako spoluautorka učebnic němčiny a odborná autorka didaktických knih, učitelka jógy a mnohem více. 

Termín:

Středa, 10. 2. 2021 

Doba konání:

 13:00 - 14:30 hodin

Počet VH:

2

Lektorka:

Claudia Böschel

Poplatek:

zdarma

Přihláška:

neformálně e-mailem na info@goethepardubice.org (Uveďte prosím své jméno, kontakt a školu)

 

Miniprojekty ve výuce němčiny (Online-Workshop)

Bild von Gerd Altmann auf PixabayProjektová práce podporuje nejen motivaci a samozřejmě znalosti němčiny: rozvíjeny jsou během ní také sociální kompetence a strategie učení. Na druhé straně vynakládá vyučující při přípravě projektu mnohem více úsilí: povolení pro uskutečnění projektu si někdy musí od (nepříliš pokrokového) vedení školy doslova vyboxovat. 

Dobrým kompromisem jsou miniprojekty, které se dají provést během 1 - 4 vyučovacích hodin. Monika v. Othegraven Vám ukáže několik příkladů miniprojektů, poskytne tipy, jak vlastní nápady naplánovat a uskutečnit a prozradí, kde je možné najít další inspiraci. Představené projekty jsou proveditelné jak v otevřených, tak v uzavřených školách. 

Monika v. Othegraven vyučuje němčinu na 2  základních školách a v Goethe-Zentru je lektorkou kurzů pro děti a mládež.

Termín:

Čtvrtek, 18. 3. 21  

Doba konání:

 13:00 - 14:30 hodin

Počet VH:

2

Lektorka:

Monika von Othegraven

Poplatek:

gratis

Přihláška

neformálně e-mailem na info@goethepardubice.org (Uveďte prosím své jméno, kontakt a školu)

 

Interakce ve výuce němčiny (Online-Workshop)

Bild von Gerd Altmann auf PixabayV "reálném" životě komunikujeme denně s našim okolím. Cílem výuky cizích jazyků je zvládnout tuto komunikaci i v jiném jazyce. Pokud si žáci všimnou, že se to daří, vede to k jejich spokojenosti a cítí se dobře. 

Společně s Dietmarem Heinrichem proberete v tomto workshopu, jak může vypadat interaktivní výuka v roce 2021, výuka, která do střediska zájmu staví žáka. Seznámíte se s aktivitami a metodami prezenční výuky (online nebo ve škole) a také s fází samoučení / domácích úkolů, které žáky motivují k interakci. 

Dietmar Heinrich je vystudovaný didaktik "Deutsch als Fremdsprache", expert ve vzdělávání učitelů, lektor v Goethe-Institutu a v Goethe-Zentru jakožto i na různých univerzitách. 

Termín:

Středa, 12. 5. 2021 

Doba konání:

13:00 - 14:30 hodin

Počet VH:

2

Lektorka:

Dietmar Heinrich

Poplatek:

zdarma

Přihláška

neformálně e-mailem na info@goethepardubice.org (Uveďte prosím své jméno, kontakt a školu)

 

 

 

2020

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Musik im Deutschunterricht / Hudba ve výuce NJ

V tomto semináři vyzkoušíme různé možnosti, jak vhodně zařadit hudbu do výuky NJ. Přitom se seznámíme s aktuálními písněmi v němčině; také se budeme zabývat využitím a působením instrumentální hudby. Stejně jako při každém plánování výuky stojí i při využití hudby v popředí cílová skupina žáků a výukové cíle. Zamyslíme se také nad výběrem písní a nad jednotlivými kroky jejich didaktizace.

Zabývat se budeme didaktizací písni jak pro prezenční výuku, tak i pro výuku distanční: v semináři můžete získat několik dobrých nápadů, jak výuku NJ v předvánoční době ještě více zatraktivnit. 

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivit k danému tématu, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností – ale velice vítána :) !

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín:

Příprava (45 minut) 20. – 28.11.20

Harmonogram:

sobota, 28.11.2020

9:00 – 10:30 hod. 1. blok

11:00 – 12:30 hod. 2. blok

13:30 – 15:00 hod. 3. blok

Závěr semináře (45 minut): 28. – 6.12.20)

Počet vyučovacích hodin:

8

Lektorka:

Friderike Komárek, M.A.

Cena:

zdarma

Počet účastníků:

max. 15

Přihláška mailem:

s údaji:

jméno, škola, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".