Druhý půlrok 2020 začínáme s opatrným optimismem, že budeme opět moci vyučovat prezenčně jakž takž "normálně". Pokud by se situace změnila, nabídku seminářů přepracujeme. 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Grammatikspiele  / Hry procvičující gramatiku

V semináři nejprve probereme, jak můžeme žáky zbavit strachu z gramatických chyb. Na základě popisu dovedností podle SERR posoudíme, do jaké míry je gramatika prostředkem k cíli, a ne cílem sama o sobě. Následně si vyzkoušíme motivační aktivitu, která nám ukáže, jak velký úspěch při učení může pocítit žák, pokud sám objeví gramatické struktury a samostatně formuluje pravidla, místo toho, aby mu všechny informace byly předloženy.

Poté si představíme a vyzkoušíme různé aktivity, které procvičují některé gramatické jevy hravou formou. Přitom se pokusíme aplikovat danou metodiku na vlastní výuku.

Seminář je akreditován MŠMT.

 

Termín:

pondělí, 21. 9. 20, od 12:00 - 16:00 hod.

Počet vyučovacích hodin:

4

Lektorka:

Inga Meissner, M.A.

Počet účastníků:

max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Musik im Deutschunterricht / Hudba ve výuce NJ

V tomto semináři vyzkoušíme různé možnosti, jak vhodně zařadit hudbu do výuky NJ. Přitom se seznámíme s aktuálními písněmi v němčině; také se budeme zabývat využitím a působením instrumentální hudby. Stejně jako při každém plánování výuky stojí i při využití hudby v popředí cílová skupina žáků a výukové cíle. Zamyslíme se také nad výběrem písní a nad jednotlivými kroky jejich didaktizace. Původní naplánování termín 7.11. jsme museli z organizačních důvodů posunout na 28.11.

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivit k danému tématu, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností - kdo ale bude prezentovat, neplatí poplatek za seminář.

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín:

Sobota, 28.11.2020

Čas:

 9:00 - 16:00 hodin (1 hodina přestávka na oběd - GZP nezajišťuje)

Počet vyučovacích hodin:

8

Lektorka:

Friderike Komárek, M.A.

Cena:

zdarma

Počet účastníků:

max. 15

Přihláška mailem:

s údaji:

jméno, škola, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".

 

Ve Vaší škole:

Digitální média ve výuce jazyků

Semináře se hodí pro výuku jakéhokoliv cizího jazyka, nejen jazyka německého. Navštívíme Vás ve Vaší škole a seminář povedeme v němčině, češtině nebo angličtině. Vyberte si modul, o který je ve Vaší škole největší zájem a poté se již můžete v GZP o seminář ucházet: v našich možnostech je uspořádat 3 semináře. Napište nám prosím, kolik vyučujících se semináře závazně zúčastní. V návaznosti na seminář mohou být Vaší škole na 4 týdny zapůjčeny naše iPady (jediná podmínka: Vaše škola je pojištěna, zodpovídá za vypůjčené iPady a poté je v pořádku Goethe-Zentru vrátí). Na přání můžeme uspořádat workshop s technikou, kterou máte ve škole k dispozici.  

Předpokladem pro přihlášení Vaší školy na tento seminář je, že se semináře budou smět zúčastnit také učitelé z jiných škol.

Část I: Vyprávění příběhů

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Mnozí žáci si užívají, mohou-li nechat rozehrát svou fantazii a vymýšlet příběhy. V první části vzdělávacího cyklu (1 ze 3) stojí v popředí „vyprávění digitálních příběhů“. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: PicCollage, Book Creator, Puppt Pals, Puppets. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve druhé části vzdělávacího cyklu (2 ze 3) stojí v popředí výukové a kvízové aplikace a aplikace podněcující spolupráci. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: Kahoot, Quizlet, Padlet, Ethernet und Google-Docs/Presentaions (všechny existují i ve verzi pro Android). Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve třetí části vzdělávacího cyklu (3 ze 3) stojí v popředí výukové projekty a rallye. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: jak vytvořit QR-kódy, interaktivní videoúlohy s isl, Actionbound, iMovie. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín: po dohodě
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 15

Žádosti mailem:

s údaji:

jméno, škola, počet účastníků, preferovaný jazyk během školení, důvod žádosti