2020

Online-Workshop a výměna nápadů

Online-Workshop a výměna nápadůRádi bychom Vás pozvali na 2 online workshopy. První workshop „Gruppenarbeit alleine zu Hause“ se koná pátek, 3.4.20 od 10:00 do 12:00 hodin. Rádi bychom Vám ukázali, jak se pokusit o komunikativní stránku výuky NJ i v době uzavření škol. Bezplatný seminář se uskuteční prostřednictvím „Zoom“ (software umožňující videokonference).

Kromě toho budeme pracovat také s Google dokumenty a Etherpads.

 

Termín: pátek, 3.4.2020
Počet vyučovacích hodin:
2-3
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

V druhým workshopu „Wortschatz und Grammatik Online“ bychom Vám rádi představili možnost, jak si sami můžete vyrobit interaktivní cvičení na míru pro Vaše žáky. Pracujete ve vyučování rádi s kartičkami, obrázky, hrami a kvízy? V našem workshopu si vyzkoušíte, jak je možné tyto aktivity využít i digitálně, abyste oslovili všechny své žáky a přinesli do výuky více zábavy. Zaměříme se na výukové aplikace „LearningApps“ a Kahoot. 

 

Termín: pondělí, 6.4.2020
Počet vyučovacích hodin:
2-3
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

Letos Vám nabízíme další seminářů dalšího vzdělávání:

1. - 3. cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

  • Část I: Vyprávění příběhů
  • Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování
  • Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

4. Aktivity "přidej se k nám, zapoj se": konstruktivně, podpůrně, smysluplně

5. Gramatiku hravě prožít, trénovat, drilovat

6. Hudba ve výuce cizích jazyků 2020

Jakmile budou stanoveny termíny seminářů, budou zde zveřejněny. Na cyklus "Digitální média ve výuce jazyků" se může Vaše škola přihlásit ihned.

 

Ve Vaší škole:

Digitální média ve výuce jazyků

Semináře se hodí pro výuku jakéhokoliv cizího jazyka, nejen jazyka německého. Navštívíme Vás ve Vaší škole a seminář povedeme v němčině, češtině nebo angličtině. Vyberte si modul, o který je ve Vaší škole největší zájem a poté se již můžete v GZP o seminář ucházet: v našich možnostech je uspořádat 3 semináře. Napište nám prosím, kolik vyučujících se semináře závazně zúčastní. V návaznosti na seminář mohou být Vaší škole na 4 týdny zapůjčeny naše iPady (jediná podmínka: Vaše škola je pojištěna, zodpovídá za vypůjčené iPady a poté je v pořádku Goethe-Zentru vrátí). Na přání můžeme uspořádat workshop s technikou, kterou máte ve škole k dispozici.  

Předpokladem pro přihlášení Vaší školy na tento seminář je, že se semináře budou smět zúčastnit také učitelé z jiných škol.

Část I: Vyprávění příběhů

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Mnozí žáci si užívají, mohou-li nechat rozehrát svou fantazii a vymýšlet příběhy. V první části vzdělávacího cyklu (1 ze 3) stojí v popředí „vyprávění digitálních příběhů“. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: PicCollage, Book Creator, Puppt Pals, Puppets. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve druhé části vzdělávacího cyklu (2 ze 3) stojí v popředí výukové a kvízové aplikace a aplikace podněcující spolupráci. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: Kahoot, Quizlet, Padlet, Ethernet und Google-Docs/Presentaions (všechny existují i ve verzi pro Android). Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve třetí části vzdělávacího cyklu (3 ze 3) stojí v popředí výukové projekty a rallye. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: jak vytvořit QR-kódy, interaktivní videoúlohy s isl, Actionbound, iMovie. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín: po dohodě
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 15

Žádosti mailem:

s údaji:

jméno, škola, počet účastníků, preferovaný jazyk během školení, důvod žádosti

 

 

 

Podnícení aktivity žáků a studentů aneb “Pokud mu dáte něco udělat, ...“

Cizí jazyk se nenaučíme vyplňováním cvičení v učebnici nebo překládáním. Gramatická pravidla a nabiflovaná slovíčka našim žákům také moc nepomohou, pokud je hned nepoužijí v adekvátních situacích. Aktivizace také znamená, že dopřejeme našim žákům pocítit zodpovědnost za vlastní úspěch v učení. Musí pochopit, že učení je aktivita, kterou samostatně provádějí. Frontální výuka zde už nemá místo.  V tomto semináři vyzkoušíme nejen aktivity, pomocí kterých mohou žáci procvičovat novou slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti, nýbrž i ty, které vedou žáky k samostatnému učení, kdy sami nové poznatky objevují. Zcela dle doporučení Jana Amose Komenského (1648): Učícímu se náleží práce, vyučujícímu její řízení.

 

Termín:  pondělí 1. června od 13 do 16:15 hodin

Počet vyučovacích

hodin:

4
Lektorka: Friderike Komárek
Počet účastníků max. 20; účast zdarma

Přihlášky mailem

do 25.5.:

s údaji: jméno, škola, kontakt

Žádost o akreditaci MŠMT byla podána.