2020

Letos Vám nabízíme 6 seminářů dalšího vzdělávání:

1. - 3. cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

  • Část I: Vyprávění příběhů
  • Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování
  • Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

4. Aktivity "přidej se k nám, zapoj se": konstruktivně, podpůrně, smysluplně

5. Gramatiku hravě prožít, trénovat, drilovat

6. Hudba ve výuce cizích jazyků 2020

Jakmile budou stanoveny termíny seminářů, budou zde zveřejněny. Na cyklus "Digitální média ve výuce jazyků" se může Vaše škola přihlásit ihned.

 

Ve Vaší škole:

Digitální média ve výuce jazyků

Semináře se hodí pro výuku jakéhokoliv cizího jazyka, nejen jazyka německého. Navštívíme Vás ve Vaší škole a seminář povedeme v němčině, češtině nebo angličtině. Vyberte si modul, o který je ve Vaší škole největší zájem a poté se již můžete v GZP o seminář ucházet: v našich možnostech je uspořádat 3 semináře. Napište nám prosím, kolik vyučujících se semináře závazně zúčastní. V návaznosti na seminář mohou být Vaší škole na 4 týdny zapůjčeny naše iPady (jediná podmínka: Vaše škola je pojištěna, zodpovídá za vypůjčené iPady a poté je v pořádku Goethe-Zentru vrátí). Na přání můžeme uspořádat workshop s technikou, kterou máte ve škole k dispozici.  

Předpokladem pro přihlášení Vaší školy na tento seminář je, že se semináře budou smět zúčastnit také učitelé z jiných škol.

Část I: Vyprávění příběhů

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Mnozí žáci si užívají, mohou-li nechat rozehrát svou fantazii a vymýšlet příběhy. V první části vzdělávacího cyklu (1 ze 3) stojí v popředí „vyprávění digitálních příběhů“. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: PicCollage, Book Creator, Puppt Pals, Puppets. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve druhé části vzdělávacího cyklu (2 ze 3) stojí v popředí výukové a kvízové aplikace a aplikace podněcující spolupráci. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: Kahoot, Quizlet, Padlet, Ethernet und Google-Docs/Presentaions (všechny existují i ve verzi pro Android). Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve třetí části vzdělávacího cyklu (3 ze 3) stojí v popředí výukové projekty a rallye. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: jak vytvořit QR-kódy, interaktivní videoúlohy s isl, Actionbound, iMovie. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín: po dohodě
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 15

Žádosti mailem:

s údaji:

jméno, škola, počet účastníků, preferovaný jazyk během školení, důvod žádosti