Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Musik im Deutschunterricht / Hudba ve výuce NJ

V tomto semináři vyzkoušíme různé možnosti, jak vhodně zařadit hudbu do výuky NJ. Přitom se seznámíme s aktuálními písněmi v němčině; také se budeme zabývat využitím a působením instrumentální hudby. Stejně jako při každém plánování výuky stojí i při využití hudby v popředí cílová skupina žáků a výukové cíle. Zamyslíme se také nad výběrem písní a nad jednotlivými kroky jejich didaktizace.

Zabývat se budeme didaktizací písni jak pro prezenční výuku, tak i pro výuku distanční: v semináři můžete získat několik dobrých nápadů, jak výuku NJ v předvánoční době ještě více zatraktivnit. 

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivit k danému tématu, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností – ale velice vítána :) !

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín:

Příprava (45 minut) 20. – 28.11.20

Harmonogram:

sobota, 28.11.2020

9:00 – 10:30 hod. 1. blok

11:00 – 12:30 hod. 2. blok

13:30 – 15:00 hod. 3. blok

Závěr semináře (45 minut): 28. – 6.12.20)

Počet vyučovacích hodin:

8

Lektorka:

Friderike Komárek, M.A.

Cena:

zdarma

Počet účastníků:

max. 15

Přihláška mailem:

s údaji:

jméno, škola, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".