Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

2020

Online-Workshop a výměna nápadů

Online-Workshop a výměna nápadůRádi bychom Vás pozvali na 4 online workshopy. První workshop „Gruppenarbeit alleine zu Hause“ se koná pátek, 3.4.20 od 10:00 do 12:00 hodin. Rádi bychom Vám ukázali, jak se pokusit o komunikativní stránku výuky NJ i v době uzavření škol. Bezplatný seminář se uskuteční prostřednictvím „Zoom“ (software umožňující videokonference).

Kromě toho budeme pracovat také s Google dokumenty a Etherpads.

 

Termín: pátek, 3.4.2020
Počet vyučovacích hodin:
2-3
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

V druhým workshopu „Wortschatz und Grammatik Online“ bychom Vám rádi představili možnost, jak si sami můžete vyrobit interaktivní cvičení na míru pro Vaše žáky. Pracujete ve vyučování rádi s kartičkami, obrázky, hrami a kvízy? V našem workshopu si vyzkoušíte, jak je možné tyto aktivity využít i digitálně, abyste oslovili všechny své žáky a přinesli do výuky více zábavy. Zaměříme se na výukové aplikace „LearningApps“ a Kahoot. 

 

Termín: pondělí, 6.4.2020
Počet vyučovacích hodin:
2-3
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

Online-Workshop a výměna nápadůV třetím workshopu „Landeskunde-Projekte“ bychom Vám rádi představili nápady, jak můžete využit online výuku pro projekty. Společně naplanujeme projekt "Und wie machen die das? Schulen in Deutschland": cíly, harmonogram, burza nápady, internet quest.

Termín: pondělí, 4.5.2020
Počet vyučovacích hodin:
2-3
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

V ve čtvrtím workshopu „Schüler-Aktivierung“ vyzkoušíme nejen aktivity, pomocí kterých mohou žáci procvičovat novou slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti, nýbrž i ty, které vedou žáky k samostatnému učení, kdy sami nové poznatky objevují.

Termín: pondělí, 1.6.2020
Počet vyučovacích hodin:
2-3
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Počet účastníků: max. 10

Příhláška mailem:

Přihlašovat se je možné ihned e-mailem: info@goethepardubice.org (počet účastníků omezen) (Uveďte prosím jméno a škola)

 

 

2019

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

"Phonetik in der Šulö"

"Šulö", tak napsalo jedno německé dítě, které se učilo psát česky, slovo "Schule". A zde je také krásně vidět velký rozdíl mezi němčinou a češtinou: zatímco v češtině se (téměř) vše, co se píše, také vyslovuje, v němčině je to jinak. Poměrně hodně hlásek se polyká či redukuje. Důvodem je silnější přízvuk na některých hláskách a také výrazně delší či kratší samohlásky. Čeští žáci (a také učitelé) čtou často německy jako česky, a z toho vznikají fonetické chyby: šulää místo Schule :-) 

Tento seminář se soustředí na typické chyby, které ve fonetice dělají Češi. Mnoho praktických cvičení, příkladů, audio a video podcastů, cvičení na internetu  a písniček Vás bude inspirovat k novým aktivitám, které můžete poté zařadit do své výuky.

Na závěr je připravena burza nápadů, kdy učitelé a učitelky představí další aktivity, které již ve výuce vyzkoušeli a v nejširším smyslu souvisí s fonetikou.

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivit k danému tématu, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností - kdo ale bude prezentovat, neplatí poplatek za seminář. 

Seminář NENÍ akreditován MŠMT.

 

Termín: Sobota, 30.11.2019
Čas:  9:00 - 16:00 hodin (1 hodina přestávka na oběd - GZP nezajišťuje)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 100 Kč (prezentující zdarma)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 21.11. mailem:

s údaji:

jméno, škola, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".

Kdo prezentuje, neplatí poplatek za seminář :-)

 

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Ke startu připravit, pozor, teď!

Podnícení aktivity u žáků učících se německy 

Foto: Cartoon von Michael HoltschulteZvednout ze židle pubertální žáky a donutit je aktivně se do výuky zapojit je obtížné, ba někdy téměř nemožné. V tomto semináři si představíme a vyzkoušíme aktivity, které v minulosti dokázaly výuku rozhýbat i v problematických třídách. Cílem je, aby všichni aktivně pracovali s jazykem, ať už v párech, ve skupinách nebo v plénu. Jak to může fungovat? Pomocí zábavy a soutěžení, a také díky pocitu, že jsme se tak něco naučili :-) 

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivity, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností - kdo ale bude prezentovat, neplatí poplatek za seminář.

Seminář NENÍ akreditován MŠMT.

Termín: Pondělí, 23.9.2019
Čas: 12:30 - 16:00  hodin
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Cena: 100 Kč
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 19.9.19 mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".

Kdo prezentuje, neplatí poplatek za seminář :-)

 

 

 

Workshop: Nový Goethe-Zertifikat B2

Workshop: Nový Goethe-Zertifikat B2V námi pořádaném workshopu pro učitele NJ a další zájemce se pod vedením lektorky Mgr. Hany Nejepínské seznámíte s novou zkouškou „Goethe-Zertifikat B2“. Workshop, který se koná 12. června od 13 do 16:15 hodin, není akreditován MŠMT; účast je zdarma. Přihlášky, prosím, zasílejte na knihovna@goethepardubice.org.

 

 

2018

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve druhé části vzdělávacího cyklu (2 ze 3) stojí v popředí výukové a kvízové aplikace a aplikace podněcující spolupráci. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: Kahoot, Quizlet, Padlet, Ethernet und Google-Docs/Presentaions (všechny existují i ve verzi pro Android). Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

V Goethe-Zentru Pardubice jsou ve výuce využívány iPady. Na základě velmi dobrých zkušeností budou v tomto semináři vyzkoušeny různé aktivity. A to nejlepší nakonec: Účastníci semináře si mohou na 3-4 týdny zapůjčit pro svou výuku sadu iPadů (podle momentální dostupnosti)!

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín: Pondělí, 24.9.2018
Čas: 13:30 - 16:45  hodin
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Cena: 100 Kč
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 19.9.18 mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Další termíny v cyklusu

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty: čt, 25.10.2018

Část I: Vypravění přiběhu na jaře 2019

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Ve třetí části vzdělávacího cyklu (3 ze 3) stojí v popředí výukové projekty a rallye. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: jak vytvořit QR-kódy, interaktivní videoúlohy s isl, Actionbound, iMovie. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

V Goethe-Zentru Pardubice jsou ve výuce využívány iPady. Na základě velmi dobrých zkušeností budou v tomto semináři vyzkoušeny různé aktivity. A to nejlepší nakonec: Účastníci semináře si mohou na 3-4 týdny zapůjčit pro svou výuku sadu iPadů (podle momentální dostupnosti)!

Seminář je akreditován MŠMT.

 

Termín: Čtvrtek, 25.10.2018
Čas: 13:30 - 16:45  hodin
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Cena: 100 Kč
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 22.10. mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Další termíny v cyklusu

Část I: Vypravění přiběhu

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování

na jaře 2019

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Landeskunde auf ganzer Linie 2 / Reálie na druhou

Otázkou, jak učit reálie, se učitelé zabývají velmi často. Dávno již není možné frontálně přednášet, a tak se tento seminář bude opět zabývat interaktivními formami zprostředkování znalostí o německy mluvících zemích. Lektorka nabídne několik zajímavých forem práce. Čím více se žáci zajímají o cizí zemi, tím větší zájem mají pak o výuku cizího jazyka. A: při učení se o cizí zemí se také zároveň učíme jazyk, takže vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou.

V tomto semináři se seznámíte s dalšími různými výukovými aktivitami jako jsou práce na stanovištích, reklamní spoty, populární písně, novinové články či deskové hry - to vše se dá úspěšně využít při výuce. A Vaši žáci se díky těmto aktivitám dozvědí hodně informací o německy mluvících zemích a zároveň si potrénují němčinu: gramatiku, slovní zásobu i ústní projev. Na závěr je připravena burza nápadů, kdy učitelé a učitelky představí další aktivity, které již ve výuce vyzkoušeli.

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivity, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností - kdo ale bude prezentovat, neplatí poplatek za seminář. 

Seminář je akreditován MŠMT.

 

Termín: Sobota, 1.12.2018
Čas:  9:00 - 16:00 hodin (1 hodina přestávka na oběd - GZP nezajišťuje)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 250 Kč (prezentující zdarma)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 26.11. mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".

Kdo prezentuje, neplatí poplatek za seminář :-)

 

Cyklus: Digitální média ve výuce jazyků

Část I: Vyprávění příběhů

Většina našich žáků jsou "digital natives", "digitální rodilí mluvčí". Často ale využívají média pasívně. V semináři dalšího vzdělávání učitelů se vyučující seznámí s mnoha možnostmi, jak s pomocí médií trénovat všechny jazykové dovednosti. A navíc díky jejich zařazení do výuky získají většinou plnou pozornost žáků!

V tomto semináři se účastníci seznámí s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Mnozí žáci si užívají, mohou-li nechat rozehrát svou fantazii a vymýšlet příběhy. V první části vzdělávacího cyklu (1 ze 3) stojí v popředí „vyprávění digitálních příběhů“. Vyučující se lépe seznámí především s těmito aplikacemi: PicCollage, Book Creator, Puppt Pals, Puppets. Během semináře bude spousta příležitostí vymyslet konkrétní úkoly a možnosti využití ve výuce němčiny.

V Goethe-Zentru Pardubice jsou ve výuce využívány iPady. Na základě velmi dobrých zkušeností budou v tomto semináři vyzkoušeny různé aktivity. A to nejlepší nakonec: Účastníci semináře si mohou na 3-4 týdny zapůjčit pro svou výuku sadu iPadů (podle momentální dostupnosti)!

Žadost na akreditaci MŠMT probíhá.

Termín: Středa, 6.6.2018
Čas: 13:30 - 16:45  hodin
Počet vyučovacích hodin:
4
Lektorka: Inga Meissner, M.A.
Cena: 100 Kč
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 1.6. mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Další termíny v cyklusu

Část II: Procvičování slovní zásoby, psaní a testování: po, 24.9.2018

Část III: Práce na stanovištích a rallye, filmové projekty: čt, 25.10.2018

 

 

2017

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Landeskunde auf ganzer Linie

Čím více se žáci zajímají o cizí zemi, tím větší zájem mají pak o výuku cizího jazyka. A: při učení se o cizí zemí se také zároveň učíme jazyk, takže vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou.

V tomto semináři se seznámíte s různými výukovými aktivitami jako jsou práce na stanovištích, reklamní spoty, populární písně, novinové články či deskové hry - to vše se dá úspěšně využít při výuce. A Vaši žáci se díky těmto aktivitám dozvědí hodně informací o německy mluvících zemích a zároveň si potrénují němčinu: gramatiku, slovní zásobu i ústní projev.

Burza nápadů

Téměř všichni z Vás již ve výuce realizovali své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se bude konat burza nápadů, kde si učitelé navzájem představí aktivity, které sami otestovali ve výuce. Tato prezentace není povinností - kdo ale bude prezentovat, neplatí poplatek za seminář. 

Seminář je akreditován MŠMT pod číslem MSMT-22465/2017/-1-851.

 

Termín: Sobota, 2.12.2017
Čas:  9:00 - 16:00 hodin (1 hodina přestávka na oběd - GZP nezajišťuje)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 200 Kč (prezentující zdarma)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 21.11. mailem:

s údaji:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Burza nápadů:

Váš nápad popište prosím do tohoto formuláře: "popis Vašeho nápadu".

Kdo prezentuje, neplatí poplatek za seminář :-)

 

 

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Smartphone nebo tablet ve výuce jazyků

Většina našich žáků jsou "digital natives", "digitální rodilí mluvčí". Málokdo již sahá po papírovém lexikonu a když to jen jde, využije spíše chytrý telefon. Smartphone často žáky odvádí od učení - ALE: telefony a školní tablety můžeme také konstruktivně využít při výuce němčiny při tréninku všech jazykových dovedností. A většinou tím získáme plnou pozornost našich žáků!

V tomto semináři se seznámíte s motivačními výukovými aktivitami, při kterých žáci mohou trénovat s využitím mobilů či tabletů psaní, čtení, poslech i ústní projev. Kromě toho získáte tipy, jak Vaše žáky motivovat, aby se s pomocí aplikací i doma učili slovíčka a trénovali němčinu. 

 

Termín: Pondělí, 18.09.2017
Čas:  13:00 - 16:45 hodin
Počet vyučovacích hodin:
6
Lektorka: Inga Meißner, M.A.
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 14.9.17 mailem:

s údaji:

jméno, škola, kontakt

 

 

Seminář dalšího vzdělávání: Gramatika v kontextu

Seminář dalšího vzdělávání: Gramatika v kontextuGoethe-Zentrum Pardubice pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka základních, středních a jazykových škol. Seminář se koná ve čtvrtek 16. března 2017 od 13:30 do 16:45 hodin; účast na semináři je zdarma.

O semináři

Zapomeňte na nudný dril - gramatika se dá učit i jinak. Jsou-li cvičení zábavná a nápaditá, na první pohled ani jako gramatická nevypadají. Zároveň bychom ale měli naše žáky naučit gramatické struktury rozpoznávat, chápat souvislosti mezi nimi a snažit se je správně používat. Ve kterých situacích je přitom smysluplné srovnání s mateřským jazykem? Jaké další pomůcky lze použít? Jak můžeme žákům co nejlépe přiblížit německý gramatický systém? Jak zprostředkovat gramatiku úplným začátečníkům? Na tyto otázky chceme v semináři najít odpovědi využitelné v praxi na základě konkrétních příkladů z učebnic nakladatelství Hueber.

Seminář je akreditován MŠMT.

Termín:            čtvrtek 16. března 2017

Čas:                  13:30 - 16:45 hodin

Téma:               Gramatika v kontextu

Lektorka:          Friderike Komárek

Místo konání:    Goethe-Zentrum Pardubice (Evropský spolkový dům)

Přihlášky:         do 12.3. mailem přímo na hueber@hueber.cz

Účast na semináři je zdarma.

 

2016

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Němčina v pohybu

Nejen mladší žáci si užívají, mohou-li během vyučování občas vstát. Aktivity spojené s pohybem jsou nejen zábavné, ale zároveň pozitivně ovlivňují i úspěch při učení. Je jedno, zda budete chodit, stát, ležet, šplhat nebo tančit - pro každou třídu existuje vhodná aktivita, která žáky namotivuje, vyburcuje a inspiruje.

Během tohoto semináře se seznámíte s aktivitami, při kterých žáci sice opustí svá určená místa k sezení, ale při tom si procvičí němčinu: gramatiku, slovní zásobu a komunikaci. 

Burza nápadů

Téměř všichni již realizovali ve vyučování své dobré nápady! Po "klasickém" semináři pod vedením Friderike Komárek se koná burza nápadů. Učitelé a učitelky nám představí aktivity, které již ve výuce vyzkoušeli. Prezentovat není povinnost - kdo ale bude prezentovat, nemusí platit poplatek za seminář.

Seminář je akreditován MŠMT.

 

Termín: Sobota, 26.11.2016
Doba konání: 9:00 - 16:00 hodin (1 hodina pauza na oběd - nezařizuje GZP)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 200 Kč (Prezentující na burze nápadů ZDARMA!)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 21.11. mailem:

Prosíme o zaslání těchto údajů:

jméno, škola, datum narození, kontakt

Burza nápadů:

Zapište Váš nápad do formuláře, prosím:"popis Vašeho nápadu" 

Kdo prezentuje, neplatí :)

 

 

 

 

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Nápady podporující komunikaci ve vyučování s využitím interaktivní tabule

Interaktivní tabule: na mnoha školách je učitelům k dispozici, přesto se jí mnozí učitelé a učitelky vyhýbají. Interaktivní tabule přitom nabízí hodně možností, jak vyučování zatraktivnit a jak během výuky se žáky více komunikovat. Po úvodu zabývajícím se ovládáním tabule představíme a vyzkoušíme konkrétní nápady, využitelné ve výuce. Seminář klade důraz na aktivity, které sice tabuli využívají, přesto ale nevyústí ve frontální výuku. Jejich cílem je zaktivizovat všechny žáky ve třídě.

V případě, že ve Vaší škole nemáte interaktivní tabuli a využíváte pouze PC s dataprojektorem, můžete přesto mnohé z nápadů realizovat.

 

Termín: sobota, 17. 09. 2016
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod
Počet vyučovacích hodin: 8
Téma:

Nápady podporující komunikaci ve vyučování s využitím interaktivní tabule

Lektorka: Inga Meißner, M.A.
Místo konání: Goethe-Zentrum Pardubice (Evropský spolkový dům)
Počet účastníků: max. 20
Cena: Za seminář se nevybírá žádný poplatek.
Přihlášky: do 12. 9. 16 na info@goethepardubice.org
 

(jméno, příjmení, škola, kontakt, datum narození *)

*je třeba pro vystavení potvrzení o účasti na akreditované akci)

Burza nápadů:

Máte nápad, jak interaktivní tabuli využít ve výuce? Pošlete nám, prosím, s Vaší přihláškou také popis Vašeho nápadu.

  Seminář bude akreditován MŠMT.

 

9:00 – 12:00 Seminář pro začátečníky

 Nemáte žádné zkušenosti s interaktivní tabulí či jste již hodně zapomněli? V úvodní části semináře se seznámíte se základními funkcemi interaktivní tabule a získáte konkrétní tipy, kde můžete nalézt další informace o funkcích tabule. Pokud je to ve Vašich možnostech, přineste si s sebou vlastní notebook s nainstalovaným softwarem, abyste si vše rovnou sami vyzkoušeli.

Program:

 • zapnutí/vypnutí, kalibrace
 • nástroje na panelu nástrojů (pera, rozpoznávání slov, tvary, kouzelné pero, guma, digitalizace obrazovky, maskování obrazovky, strana „na celou obrazovku“)
 • dokument otevřít, uložit, exportovat
 • další základní funkce (vlastnosti objektů, nekonečný klonovač, animace, nahrávání stránky, pořadí stránek, galerie, přílohy)
 • zvuk, video, odkazy na stránce/obrazovce
 • tipy k dalšímu zdokonalování

V Goethe-Zentru využíváme Smartboard Notebook (verze 15). Testovací verze nejnovějšího softwaru naleznete zde.

 13:00 – 16:00 Burza nápadů / Workshop pro začátečníky a pokročilé: Komunikace ve vyučování s využitím interaktivní tabule

Vědět, jak se interaktivní tabule ovládá, je jedna věc. Jak ale pomocí tabule vyučování zatraktivnit a podpořit komunikaci ve výuce, je věc jiná. Během burzy nápadů využijeme bohaté zkušenosti účastníků semináře. Nemáte ještě žádné vlastní nápady, jak vyučování obohatit? Nevadí! Inspirujte se nápady ostatních a hlavně je vyzkoušejte! :)

Máte nápad, jak interaktivní tabuli využít ve výuce? Pošlete nám, prosím, s Vaší přihláškou také popis Vašeho nápadu.

Každý, kdo ostatním představí svůj nápad, od nás dostane dárek!

 

Seminář dalšího vzdělávání:

Hry a jiné aktivity ve dvojicích

PaararbeitGoethe-Zentrum Pardubice pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka.

O semináři

Chcete oživit své hodiny němčiny a zároveň docílit toho, aby Vaši žáci či studenti více mluvili? Pak zařaďte do výuky hry ve dvojicích. Díky vhodným kopírovacím předlohám dosáhnete s minimální přípravou maximálního efektu: Žáci velmi intenzivně hravou formou procvičují gramatiku a slovní zásobu a všichni mohou pracovat současně. Hravý charakter úkolů je motivuje a zlepšuje atmosféru ve skupině, využití času v hodině je efektivní. Účastníci semináře si mohou vyzkoušet celou řadu her a dalších aktivit z nových učebnic nakladatelství Hueber a dostanou k nim praktické tipy.

 

Termín: čtvrtek 28. 4. 2016
Čas: 13:00 – 16:00
Téma: Hry a jiné aktivity ve dvojicích
Lektorka:  PhDr. Veronika Hutarová
Místo konání:  Goethe-Zentrum Pardubice (Evropský spolkový dům)
Přihlášky: přímo na hueber@hueber.cz

 

Účast na semináři zdarma.

 

 

 

2015

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny s burzou nápadů:

Deutsch klingt gut!

Němčina zní přece krásně!

Často se trvdí, že němčina je těžký a „tvrdý“ jazyk. Nezní to právě lichotivě. Jak ale vznikl tento stále se tradující předsudek? Tuto otázku si chceme položit společně s účastníky semináře a společně naslouchat zvuku němčiny.  Seznámíte se s básněmi, písněmi, poslechovými texty, krátkými filmy a s  metodami,  které pomohou přiblížit žákům krásu jazyka a také osvojit si novou slovní zásobu a některé gramatické jevy.

Lektorka Friderike Komárek nabídne učitelům různé metody, které mohou přispět k odstranění nebo alespoň zmírnění  předsudků ve vztahu ke zvuku němčiny. Za pomoci básní, písní a moderních metod mediální práce (dabing, playback) jim ukáže, jak motivovat žáky ke správné výslovnosti a slovnímu projevu a k samostatné kreativní práci s němčinou. Proniknutí do struktury jazyka pozitivně ovlivní vnímání němčiny a jejího zvuku.

Termín: sobota, 28.11.2015
Čas:  9:00 - 16:00 s hodinovou přestávkou na oběd (musíte se postarat sami:-)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 200 Kč (zdarma pro prezentující účastníky)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 23.11. mailem:

Uveďte prosím:

Jméno, příjmení, školu, kontakt, datum narození.

IDEENBÖRSE

Pošlete nám, prosím, s Vaší přihláškou také popis Vašeho nápadu.

Každý, kdo ostatním představí svůj nápad, nezaplatí seminář.

Burza nápadů

Seminář je akreditován MŠMT.

  Odpoledne: Burza nápadů

Skoro všichni už určitě zrealizovali při výuce nějaké dobré nápady. Po skončení "klasického" vzdělávacího semináře pod vedením Frikderike Komárek bude letos následovat burza nápadů. Sami učitelé představí zajímavé aktivity, které vyzkoušeli při vyučování. Tato prezentace není povinná - nicméně ti, kteří budou prezentovat, budou mít seminář zdarma.

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Nápady podporující komunikaci ve vyučování s využitím interaktivní tabule

Interaktivní tabule: na mnoha školách je učitelům k dispozici, přesto se jí mnozí učitelé a učitelky vyhýbají. Interaktivní tabule přitom nabízí hodně možností, jak vyučování zatraktivnit a jak během výuky se žáky více komunikovat. Po úvodu zabývajícím se ovládáním tabule představíme a vyzkoušíme konkrétní nápady, využitelné ve výuce. Seminář klade důraz na aktivity, které sice tabuli využívají, přesto ale nevyústí ve frontální výuku. Jejich cílem je zaktivizovat všechny žáky ve třídě.

V případě, že ve Vaší škole nemáte interaktivní tabuli a využíváte pouze PC s dataprojektorem, můžete přesto mnohé z nápadů realizovat.

 

Termín: sobota, 12. 09. 2015
Čas: 9:00 - 16:00 hod
Počet vyučovacích hodin: 8
Téma:

Nápady podporující komunikaci ve vyučování s využitím interaktivní tabule

Lektorka: Inga Meißner, M.A.
Místo konání: Goethe-Zentrum Pardubice (Evropský spolkový dům)
Počet účastníků: max. 20
Cena: Za seminář se nevybírá žádný poplatek.
Přihlášky: do 7.9.15 na info@goethepardubice.org
 

(jméno, příjmení, škola, kontakt, datum narození *)

*je třeba pro vystavení potvrzení o účasti na akreditované akci)

IDEENBÖRSE

Máte nápad, jak interaktivní tabuli využít ve výuce? Pošlete nám, prosím, s Vaší přihláškou také popis Vašeho nápadu.

Každý, kdo ostatním představí svůj nápad, od nás dostane dárek!

  Seminář bude akreditován MŠMT.

 

9:00 – 12:00 Seminář pro začátečníky

 Nemáte žádné zkušenosti s interaktivní tabulí či jste již hodně zapomněli? V úvodní části semináře se seznámíte se základními funkcemi interaktivní tabule a získáte konkrétní tipy, kde můžete nalézt další informace o funkcích tabule. Pokud je to ve Vašich možnostech, přineste si s sebou vlastní notebook s nainstalovaným softwarem, abyste si vše rovnou sami vyzkoušeli.

Program:

 • zapnutí/vypnutí, kalibrace
 • nástroje na panelu nástrojů (pera, rozpoznávání slov, tvary, kouzelné pero, guma, digitalizace obrazovky, maskování obrazovky, strana „na celou obrazovku“)
 • dokument otevřít, uložit, exportovat
 • další základní funkce (vlastnosti objektů, nekonečný klonovač, animace, nahrávání stránky, pořadí stránek, galerie, přílohy)
 • zvuk, video, odkazy na stránce/obrazovce
 • tipy k dalšímu zdokonalování

V Goethe-Zentru využíváme Smartboard (verze 11). Testovací verze nejnovějšího softwaru naleznete zde.

 13:00 – 16:00 Burza nápadů / Workshop pro začátečníky a pokročilé: Komunikace ve vyučování s využitím interaktivní tabule

Vědět, jak se interaktivní tabule ovládá, je jedna věc. Jak ale pomocí tabule vyučování zatraktivnit a podpořit komunikaci ve výuce, je věc jiná. Během burzy nápadů využijeme bohaté zkušenosti účastníků semináře. Nemáte ještě žádné vlastní nápady, jak vyučování obohatit? Nevadí! Inspirujte se nápady ostatních a hlavně je vyzkoušejte! :)

Máte nápad, jak interaktivní tabuli využít ve výuce? Pošlete nám, prosím, s Vaší přihláškou také popis Vašeho nápadu.

Každý, kdo ostatním představí svůj nápad, od nás dostane dárek!

 

 

Od interakce ke komunikaci

Goethe-Zentrum Pardubice pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka. Seminář se koná ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 13 do 16:15 hodin; účast na semináři je zdarma. Prosíme všechny zájemce, aby se do 10. dubna přihlásili na hueber@hueber.cz.

O semináři

Komunikativní vyučování s podporou interaktivní tabule Naučit žáky komunikovat není lehký úkol. Nabízí se proto otázka, jak nejlépe využít všech dostupných prostředků. Interaktivní tabule přináší pro jazykové vyučování i v tomto ohledu nové výzvy. Na semináři si na praktických příkladech ukážeme, jak s ní pracovat, aby výuka nebyla pouze prezentací připravených textů a cvičení. Dále se v semináři seznámíme s materiály, které nám umožní efektivní přípravu na vyučování, a které mohou zpestřit výuku němčiny i v případě, že interaktivní tabuli nemáme k dispozici.

 

Termín: čtvrtek 16. 4. 2015
Čas: 13:00 – 16:15
Téma: KOMUNIKATIVNÍ VYUČOVÁNÍ S PODPOROU INTERAKTIVNÍ TABULE
v rámci vzdělávacího programu Individuální přístup k žákům a studentům cestou
interaktivních prvků a cvičení
Lektorka:  Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Místo konání:  Goethe-Zentrum Pardubice (Evropský spolkový dům)
Přihlášky: do 10. 4. přímo na hueber@hueber.cz
  Účastníci semináře obdrží drobné propagační dárky a certifikát.
Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT.

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Studovala germanistiku a pedagogiku na UP v Olomouci, doktorská práce na téma analýza
učebnic NJ, v současné době se připravuje na habilitaci.
Pedagogická praxe:

 • středoškolská profesorka na Střední pedagogické škole v Krnově
 • vyučuje didaktiku němčiny a jazyková cvičení na Slezské univerzitě v Opavě
 • vede metodicko-didaktické semináře pro učitele němčiny již řadu let po celé republice
 • multiplikátorka Goethe-Institutu a Boschovy nadace, školitelka CERMAT k nové maturitě

 

2014

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka

 Goethe-Zentrum Pardubice ve spolupráci s  Koordinačním centrem česko-německých výměn  mládeže  Tandem pořádá jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka. Učitelé  mohou sami motivovat pomocí jazykové animace své žáky ke zvolení němčiny jako druhého cizího jazyka.

 Předběžný program:

- představení projektu Němčina nekouše II, Tandemu, metodika a teorie jazykové animace

- seznámení s metodickou brožurou

- praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

- praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků - pokračování

- modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

- krátké hodnocení aktivit

- prezentace vlastních interaktivních výukových metod

- krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

 Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost výpovědi. Jazyková animace mj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk, jeho konotace i rozdíly.

 

Akreditace:

 akreditace MŠMT 17308/2012-25-399

Doporučeno:

učitelé německého jazyka zejména na druhém stupni ZŠ a učitelé víceletých gymnázií 

Lektorka:

 Mgr. Petra Zahradníčková 

Místo:

 Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54

Poplatek:

zdarma 

Hodinová dotace:

9.00 - 16.00 hod. (8 hodin)

Termín:

3. 11. 2014 

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 10. 2014 na mailovou adresu wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764  

V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt

Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 21. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.  

Bližší informace na www.tandem.adam.cz – AKCE – Němčina nekouše II – jednodenní školení jazykové animace, Pardubice

Další informace:

Mgr. Eva Wagnerová, 377 634 764, mobil 731 460 499, wagnerova@tandem.adam.cz , www. tandem.adam.cz

 

Schön sprechen /Hezky mluvit

 Učíme žáky slovíčka a gramatiku, procvičujeme s nimi čtení a poslech a pomocí různých aktivit se je snažíme motivovat k mluvení. Naším cílem je hezky mluvit! Ale nezapomínáme při tom na to, aby naši žáci opravdu mluvili hezky?

Tento seminář vám poskytne nejen tipy k výuce výslovnosti, ale ukáže vám i význam větného akcentu a melodie. Vyzkoušíte si aktivity, které vám pomohou procvičit s žáky používání modálních částic a dokonce nacvičit některé gramatické struktury „foneticky“. Vaši žáci mají přece mluvit zcela správně, ne jen docela, co myslíte?

Žadáme o akreditaci.

 

Termín: sobota, 13.12.2012
Lektorka: Friderike Komárek
Časový rozvrh:
 9:00 - 16:00 hod. (s hodinovou přestávkou na oběd; nezajišťuje GZ!)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 200 Kč
Počet účastníků:
max. 20
Přihlášky:

do 5. 12. 14 emailem

 

(jméno, příjmení, škola, kontakt, datum a místo narození *)

*je třeba pro vystavení potvrzení o účasti na akreditované akci)

 

 

 

Seminář dalšího vzdělávání učitelů němčiny:

 

Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde!

Seminář k motivaci žáků a studentů

Nakladatelství Hueber Verlag a Goethe-Zentrum Pardubice si Vás dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka ze základních škol.

Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde!

Teenageři se učí nejlépe spolu a od sebe navzájem. Koncepce nové učebnice pro žáky, kteří začínají s němčinou na druhém stupni, je proto postavena na příbězích skupiny kamarádů. Laura, Simon, Anna, Nico, Kati a  Lukas provázejí žáky prvním dílem a ukazují jim na zábavných příbězích všedního dne, jak žijí jejich vrstevníci v Německu. V každém modulu je jeden z protagonistů hlavní postavou a s ním se dostávají žáci do užšího kontaktu i s jeho  jazykem.  To může být  zábavné a motivující.

Na semináři si ukážeme, jak pomocí zajímavých úkolů a aktivit můžeme vytvořit ve vyučování příjemnou atmosféru kooperace a týmového ducha. K tomu si navíc ukážeme, že při všech těchto aktivitách můžete také využít materiály pro interaktivní tabuli a dataprojektor, což vám usnadní moderní komunikativní vyučování. V závěru semináře budou mít také účastníci možnost si vše sami vyzkoušet.

 

Termín:                       úterý 29. 4. 2014

Čas:                           od 13:30 do 16:45 hod.

Téma:                         Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde

                                   v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce NJ         

Lektorka:                    PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.

Místo konání:              Goethe-Zentrum Pardubice

Přihlášky do 25. 4. mailem na hueber@hueber.cz

             

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Beste Freunde a certifikát.

Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT. 

 

 PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.

Roku 1988 dokončila studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor německý jazyk a český jazyk.

Vyučovala na střední průmyslové škole strojnické, dále na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 1996 působí na pedagogické fakultě UHK, kde vyučuje především didaktiku.

Ve své odborné činnosti se věnuje hlavně didaktice NJ, alternativním formám výuky, Evropskému jazykovému portfoliu a novým trendům ve výuce NJ.

 

Němčina je super!

Seminář k motivaci žáků a studentů

Nakladatelství Hueber Verlag a Goethe-Zentrum Pardubice si Vás dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka ze středních škol.

Němčina je super – a v pohodě!

Největší motivací je pro naše žáky úspěch. Čím rychleji se naučí komunikovat, čím více úspěchů zažijí, tím raději budou chodit na hodiny němčiny. Na tuto zdánlivou samozřejmost se někdy v běžném školním provozu zapomíná.

V semináři si ukážeme, čemu Vaši žáci rozumí a co všechno už dokážou říci už na první hodině němčiny. Seznámíme se s aktivitami, při nichž si žáci uvědomí např. souvislosti mezi výslovností a pravopisem, a které je dovedou k první jednoduché komunikaci. Osvěžení do hodin němčiny přinášejí také krátké texty, hádanky a projekty, které přiblíží  společné stránky  v reáliích českých zemí a našich německy mluvících sousedů. K tomu si navíc ukážeme, že při všech těchto aktivitách můžete také využít materiály pro interaktivní tabuli a dataprojektor, což vám usnadní moderní komunikativní vyučování. V závěru semináře budou mít také účastníci možnost si vše sami vyzkoušet.

Termín:                       úterý 18. 3. 2014

Čas:                            od 13:30 do 16:45 hod.

Téma:                         Němčina je super! - seminář k motivaci žáků a studentů                                  

Lektorka:                    Friderike Komárek

Místo konání:              Goethe-Zentrum Pardubice

Přihlášky do 14. 3. mailem na hueber@hueber.cz

POZVÁNKA                         

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Super! a certifikát.

Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT. 

 

Prezentace nové zkoušky Goethe-Zertifikat B1

Seznámení s novým formátem zkoušky Goethe-Zertifikat B1, srovnání se starou zkouškou. Představení jednotlivých součástí zkoušky na základě modelového testu - čtení, poslech, psaní, mluvení. Určeno pro lektory a učitele, kteří připravují své žáky ke zkoušce, i pro samotné uchazeče. Lektorka: Mgr. Hana Nejepínská, licencovaná zkoušející pro Goethe-Zertifikaty.

 

 

Termín:

pondělí 24. února 2014

Místo konání:

Goethe-Zentrum Pardubice

Čas:

14:00 - 15:30 hod.

Počet vyučovacích hodin:

2

Cena:

50 Kč (Účastníci obdrží 1 modelový test.)

Počet účastníků:

max. 20

Přihlášky

do 20.02. mailem na

info@goethepardubice.org

Uveďte prosím:

Jméno, příjmení, kontakt, datum a místo narození

 

 

2013

Interaktivní Tabule: školení pro začátečníky a mírně pokročilé

Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky němčiny

Lektor: Mgr. Zdeněk Toman z Goethe-institutu Praha

Pátek, 22. 11. 2013, od 13:00 do 18:00 hod. (6 vyučovacích hodin)

ZDARMA!!! Přihlašte si prosím emailem.

Doporučujeme vzít si na školení vlastní notebook s nainstalovaným aktuálním softwarem SMART Notebook. Nemáte-li tuto možnost, není třeba se obávat, vše si procvičíte  na interaktivní tabuli.

 

 

 

 Deutsch ist spannend / Dobrodružství s němčinou

Fortbildung macht SpaßV sobotu 30. listopadu 2013 nabízíme učitelům a všem zájemcům celodenní vzdělávací akci s názvem " Dobrodružství s němčinou ".

Pokud člověka učení baví, jde to o mnoho lépe. Pokud je učení navíc zajímavé. učíme se  s radostí. To ví každý, ale jak dosáhnout toho, aby vyučování bylo atraktivní a zajímavé?

V tomto semináři se seznámíte se zajímavými aktivitami k různým tématům, které vám pomohou "unést" žáky poutavým způsobem do němčiny. Nepůjde jen o 4 základní dovednosti (poslech, čtení, mluvení, psaní), ale i o prezentaci a nácvik nové slovní zásoby a gramatiky. 

Letošní novinka: Burza nápadů

Skoro všichni už určitě zrealizovali při výuce nějaké dobré nápady. Po skončení "klasického" vzdělávacího semináře pod vedením Frikderike Komárek bude letos následovat burza nápadů. Sami učitelé představí zajímavé aktivity, které vyzkoušeli při vyučování. Tato prezentace není povinná - nicméně ti, kteří budou prezentovat, budou mít seminář zdarma.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:MSMT - 33604/2013-1-685.

Termín: sobota, 30.11.2013
Čas:  9:00 - 16:00 s hodinovou přestávkou na oběd (musíte se postarat sami:-)
Počet vyučovacích hodin:
8
Cena: 200 Kč (zdarma pro prezentující účastníky)
Počet účastníků: max. 20

Přihlášky

do 13.11. mailem:

Uveďte prosím:

Jméno, příjmení, školu, kontakt, datum a místo narození.

Tyto údaje potřebujeme pro vystavení potvrzení o účasti.

 

 

 

2012

Deutsch macht Spaß /Němčina nás baví